Gehandicaptenparkeerplaats

Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente. In uw woonomgeving moet een dusdanige krapte in beschikbare parkeerruimte zijn dat parkeren op acceptabele afstand van uw woning niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. Daarnaast kijkt de gemeente bij de beoordeling naar de verkeersveiligheid.

Een gehandicaptenparkeerplaats bestaat uit de volgende voorzieningen:

  • een parkeervak gemarkeerd met een kruis;
  • een verkeersbord met een kentekenbord. De parkeerplaats is ongeveer 3 meter breed (in geval van gestoken parkeren).

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

U kunt ook schriftelijk een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen (pdf, 352kb).

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

  • u bestuurder bent van een voertuig;
  • uit medisch advies blijkt dat u minder dan 50 meter zelfstandig kunt lopen;
  • uw rijbewijs nog minstens 1 jaar geldig is.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Aanvraag

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. Hier geeft u ook uw nieuwe kenteken door als u een andere auto gekocht heeft.

Aanpak

U heeft nodig:

  • kopie Europese gehandicaptenparkeerkaart (voor- en achterkant)
  • situatietekening van de gewenste locatie

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.