Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een onafhankelijke cliëntondersteuner geeft gratis informatie en advies bij vragen over wonen, (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs, werk of inkomen.

Kortdurende onafhankelijke cliëntondersteuning

Soms loopt het in het leven even anders dan verwacht en ontstaan er vragen of keuzes waar u misschien niet alleen uitkomt. Dan is het prettig dat er iemand met u meedenkt, samen met u alles op een rijtje zet en vanuit uw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie. U kunt hiervoor terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u voorzien van informatie en advies over kortdurende vragen op verschillende gebieden, bijvoorbeeld vragen over wonen, (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen of het aanvragen van een uitkering. Ook kan een onafhankelijke cliëntondersteuner met u meegaan naar gesprekken met de gemeente.

Neem contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Samen via tel. 088 633 0633 of info@meesamen.nl.

Langdurige cliëntondersteuning

Wanneer de ondersteuningsvraag volgens u langer aanwezig zal blijven en er meer tijd nodig is om uw situatie samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken, heeft u de mogelijkheid om cliëntondersteuning bij de gemeente te vragen. Voor inwoners vanaf 18 jaar kunt u voor langdurige cliëntondersteuning contact opnemen met het Sociaal Team Oldebroek via tel. 0525 63 83 33 of sociaalteam@oldebroek.nl. Voor inwoners tot 18 jaar kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin via tel. 038 799 90 80 of kijk op www.cjgoldebroek.nl

Gratis ondersteuning

De (onafhankelijke) cliëntondersteuning is gratis. U krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering.

Wet Langdurige zorg (Wlz)

Ontvangt u zorg en ondersteuning vanuit de Wlz op basis van een indicatie of heeft u hulp nodig bij het aanvragen hiervan? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met MEE Samen via tel. 088 633 0633 of info@meesamen.nl.