Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Huiselijk geweld is geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of vriend van het slachtoffer.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen slachtoffers, maar ook omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis. Heeft u direct hulp nodig? Bel dan 112.

Neem contact op met Veilig Thuis

U kunt uw verhaal vertellen, vragen stellen en advies vragen. De medewerker zoekt samen met u naar (professionele) hulp als dat nodig is.

Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via:

Voor de dienstverlening via Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is geen indicatie of verwijzing nodig. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Melden via codewoord

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? U kunt dit ook melden door bij de balie van een apotheek het codewoord 'masker 19' te noemen. De apotheker schakelt dan Veilig Thuis in. Dit kan een uitkomst zijn als u niet op een veilige plek kunt bellen, bijvoorbeeld omdat u vanwege het coronavirus thuis moet blijven.

Kindertelefoon

Kinderen die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen ook bellen of chatten met de Kindertelefoon: 0800 0432.