Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van verschijnselen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes, waaronder Alzheimer en Parkinson.

Dementie komt veel voor. In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie.

Wat is dementie

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later kunnen er problemen ontstaan met denken, taal en bewegen. Ook kunnen veranderingen in karakter en gedrag ontstaan. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over het eigen leven. Hierdoor kunnen mensen ook niet meer goed voor zichzelf zorgen.

Vergeetachtigheid en dementie

Af en toe iets vergeten of dementie hebben is niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is onschuldig en vaak tijdelijk. Bij Alzheimer en andere vormen van dementie is de vergeetachtigheid veel ernstiger en gaat het niet meer over. De huisarts of een andere dokter kan de diagnose dementie stellen.

Wat kunt u doen bij een vermoeden van dementie?

Maakt u zich zorgen over de geheugenproblemen van uzelf of iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan signaleren wat er aan de hand is en u doorverwijzen voor nader onderzoek.

Ondersteuning casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt de casemanager informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. Zij kunnen, ook al voordat er een diagnose is, met u meedenken over wat de juiste stappen kunnen zijn. U kunt contact opnemen met een casemanager dementie via het Sociaal Team, tel. 0525 63 83 33. Of via de thuiszorgorganisaties Icare, Viattence of Buurtzorg.

Meer informatie

Meer informatie over (leven met) dementie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl. Ook vindt u meer informatie op www.dementie.nl.