Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren met gezondheidsproblemen.

Iedereen zorgt wel eens voor een ander, maar daarmee is iemand niet gelijk mantelzorger. Mantelzorgers zorgen langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid. Mantelzorgers kunnen ook voor een vriend of een kennis zorgen. Mantelzorgers geven deze zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

Wie is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die tenminste 3 maanden 8 uur per week voor een ander zorgt zonder dat hij of zij daarvoor betaald krijgt. Mantelzorgers zijn in allerlei situaties te vinden. Mantelzorg is ook van alle leeftijden. Er zijn ook jonge mantelzorgers. Dit ben je wanneer er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is en je je daarover vaak zorgen maakt. De jonge mantelzorger helpt thuis vaak mee of zorgt vaak voor een familielid. Het gaat om kinderen en jongeren tot en met 23 jaar.

Ondersteuning voor mantelzorgers

In sommige situaties waarin de zorg veel is en soms ook steeds zwaarder wordt, kan het gebeuren dat mantelzorgers het overzicht in hun zorgsituatie wat kwijt (dreigen te) raken. De consulenten informele ondersteuning van het Sociaal Team bieden hulp door met de mantelzorger de situatie in kaart te brengen. De consulenten kunnen mantelzorgers ondersteunen, adviseren en informeren en begeleiden.

Waar kunt u als mantelzorger terecht?

U kunt terecht bij het Sociaal Team, Mariënrade 3 in Wezep. Zij zijn bereikbaar via tel. 0525 63 83 33 of via e-mail sociaalteam@oldebroek.nl.

Verwendag mantelzorgers

Op zaterdag 25 mei 2024 organiseert de gemeente een Verwendag voor mantelzorgers. Een gezellige dag waar u andere mantelzorgers kunt ontmoeten en waar u diverse workshops kunt volgen. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. Het is inmiddels niet meer mogelijk om u hiervoor aan te melden.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het Mantelzorgcompliment. Zodra bekend is wanneer u het Mantelzorgcompliment voor 2024 kunt aanvragen, leest u dat op deze pagina. 

Jonge mantelzorgers ontvangen het mantelzorgcompliment sinds 2023 in de week van de Jonge mantelzorger, van 1 t/m 7 juni.

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centaal Beheer. Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt. Lees meer informatie over de vrijwilligersverzekering.