Gehandicaptenparkeerkaart

Als u een (loop-)beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. Er zijn 3 soorten kaarten:

 1. Bestuurderskaart: als u een (loop-)beperking heeft, maar wel zelf auto rijdt.
 2. Passagierskaart: als u een (loop-)beperking heeft en afhankelijk bent van vervoer door anderen.
 3. Instellingenkaart: voor zorginstellingen die bewoners met een handicap vervoeren.

Gehandicaptenparkeerkaarten zijn maximaal 5 jaar geldig.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Na het invullen van bovenstaand formulier krijgt u binnen 2 werkdagen het aanvraagformulier thuisgestuurd.

Voorwaarden

Bestuurderskaart

 • U hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden);
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen;
 • U bent zelf bestuurder van een voertuig.

Passagierskaart

 • U hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (minimaal 6 maanden);
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen;
 • U bestuurt niet zelf een voertuig en u bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de bestuurder die u vervoert.

Instellingenkaart

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een beperking. U hoeft niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Kosten

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart gelden verschillende tarieven. Dit zijn eenmalige kosten voor zolang de gehandicaptenparkeerkaart geldig is.

 • Bij toekenning waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden: € 173,10
 • Bij toekenning waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden: € 50,40
 • Bij afwijzing waarbij een keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 148,35
 • Bij afwijzing waarbij geen keuring door een arts heeft plaatsgevonden € 49,35
 • Bij toekenning van een duplicaat in verband met vermissing, diefstal of vernieling € 50,40

Aanpak

Na het invullen van het online formulier ontvangt u binnen 2 werkdagen het aanvraagformulier voor de gehandicaptenparkeerkaart op het door u opgegeven adres. Wanneer u deze ingevuld en voorzien van een recente pasfoto terugstuurt naar de gemeente wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Medische keuring

Na het ontvangen van de aanvraag volgt een medische keuring door een arts. Deze keuring is verplicht, tenzij u al eerder een gehandicaptenparkeerkaart heeft gehad en u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Een medewerker van de keuringsinstantie neemt contact met u op voor het plannen van de medische keuring.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. U ontvangt de beslissing per brief.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na de uitspraak. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u al een gehandicaptenparkeerkaart en verloopt de geldigheid daarvan binnenkort? Dien 2 maanden vóór het aflopen van de geldigheid van de gehandicaptenparkeerkaart een nieuwe aanvraag in.