Kinderopvangtoeslag

In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen.

Een deel van de kosten van kinderopvang kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een extra gemeentelijke tegemoetkoming.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken en/of studeren komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U kunt de toeslag digitaal aanvragen of schriftelijk door het aanvraagformulier op te vragen via 0800 0543 (zorg dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft). Vul bij voorkeur bij het bankrekeningnummer de gegevens van de kinderopvang in, zodat u de kosten niet hoeft voor te schieten.

Gemeentelijke tegemoetkoming

Er is een extra gemeentelijke tegemoetkoming beschikbaar voor mensen die kinderopvangtoeslag ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan een van onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U bent een alleenstaande ouder met een gemeentelijke uitkering en werkt parttime.
  • U ontvangt een gemeentelijke uitkering of ANW-uitkering (algemene nabestaandenwet) en volgt een re-integratietraject.
  • U volgt een re-integratietraject bij het UWV en staat geregistreerd als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende.
  • U volgt een opleiding die genoemd is in de Wet studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • U bent een alleenstaande ouder en volgt een inburgeringstraject via de gemeente.

Let op: voldoet u niet aan deze voorwaarden, maar heeft u op sociaal medische gronden wél kinderopvang nodig? Dan kunt u in sommige situaties toch in aanmerking komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming. U kunt hiervoor contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin.

Aanvraag gemeentelijke tegemoetkoming

Vraag een offerte aan bij een kinderopvang naar keuze. De kinderopvang moet geregistreerd staan in het landelijk register kinderopvang (LKR). Neem vervolgens contact op met het Sociaal Team, zij kunnen u meer vertellen over de voorwaarden en hoe u de gemeentelijke tegemoetkoming aanvraagt. Het Sociaal Team is bereikbaar via tel. 0525 63 83 33 of per mail sociaalteam@oldebroek.nl.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. In deze brief staat hoeveel geld u krijgt en voor hoe lang.