Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Oldebroek is de plek voor informatie en advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen.

Iedereen kan er terecht. Verschillende hulpverlenende organisaties zijn gehuisvest op één plek.

Vragen en informatie over opvoeden en opgroeien

Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft antwoord op vragen over onder andere activiteiten in de vrije tijd, onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en jeugd- en jongerenwerk. Dit geldt voor kinderen in de leeftijdscategorieën van -9 maanden tot 23 jaar. Ook bij sociale- en gezondheidsvragen weet het CJG raadt. Voorbeelden zijn zwangerschap, pesten op school, voeding, echtscheiding of verslaving.

Iedereen kan bij het CJG terecht:

  • kinderen
  • jongeren
  • ouders
  • verzorgers
  • grootouders
  • mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met kinderen werken

Wie geen directe vraag heeft, maar wel op zoek is naar achtergrondinformatie over een bepaald onderwerp, treft er een ruim aanbod van folders en ander informatiemateriaal aan. Het CJG is gehuisvest in Wezep, maar is voor alle inwoners van de gemeente Oldebroek.

Samenwerkende organisaties

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken alle belangrijke organisaties op het gebied van opvoeden en opgroeien samen. De kennis en ervaring van pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, jongerenwerkers en andere deskundigen is samengebracht, waardoor de lijnen kort zijn en u snel de juiste organisatie vindt.

Gratis, zonder afspraak

Een afspraak maken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin is niet nodig. Tijdens de openingsuren zijn er altijd deskundige medewerkers aanwezig om een antwoord of een advies te geven. Bij ingewikkelde vragen of grotere problemen begeleidt het Centrum voor Jeugd en Gezin naar de beste hulp of oplossing. Deze dienstverlening is gratis.

Gespecialiseerde ondersteuning

Wanneer de ondersteuning door het CJG niet voldoende is, kunt u in overleg met het CJG gespecialiseerde ondersteuning inschakelen. Dat moet u echt samen met het CJG doen. U heeft wederzijdse toestemming nodig om de kosten voor gespecialiseerde zorg vergoed te krijgen. Op de website van Jeugdhulpregio Noord-Veluwe kunt u zien welke ondersteuning de gemeente Oldebroek heeft ingekocht en bij welke aanbieder. U heeft ook de mogelijkheid om naar andere zorgaanbieders te gaan, maar dan betaalt u de kosten zelf.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.cjgoldebroek.nl.