Jeugdhulp

Als ouder of verzorger bent u als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Meestal kunt u dit op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms heeft u hulp nodig. Denk aan ondersteuning bij opvoeden, gedragsproblemen of verslaving. U kunt dan een beroep doen op professionele hulp via de gemeente.

Jeugdhulp is meestal gratis. De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar en regelt de inkoop en betaling van deze hulp. Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Oldebroek.

Centrum voor Jeugd en Gezin Oldebroek 

Activiteiten voor jongeren

Heeft uw kind behoefte aan een plek om andere jongeren te ontmoeten? In de gemeente zijn er verschillende plekken waar jongeren welkom zijn. In de Huiskamer van Wezep worden verschillende (creatieve) activiteiten en evenementen georganiseerd. Nummer-13 organiseert samen met jongeren activiteiten zoals filmavonden en sport. Ook zijn er verschillende jeugdhonken, zoals jeugdhonk @Home in Wezep en het Tienerhonk in Oldebroek. Op zoek naar sportieve activiteiten? Kijk dan op de website van Goed Bezig Oldebroek.

Klacht over jeugdhulp

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit dan eerst met uw contactpersoon van de instantie waar u hulp van krijgt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkt. Wilt u hier graag hulp bij? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Veluwe of bij de vertrouwenspersoon jeugdhulp.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u of uw kind hulp nodig bij het aanvragen van jeugdhulp? Wilt u dat er iemand meegaat als u een gesprek hebt met de gemeente, het CJG of een andere zorginstantie? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Veluwe. Deze ondersteuning is gratis.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Maakt uw kind gebruik van jeugdhulp en heeft u of uw kind vragen of klachten? Dan kunt u gratis een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersoon geeft antwoord op uw vragen, legt uit hoe jeugdhulp werkt en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem met jeugdhulp.

Bezwaar jeugdhulp

Heeft de gemeente een besluit genomen over uw aanvraag voor jeugdhulp en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van het besluit.

Zorgaanbieder worden

Wilt u zorg aanbieden in de gemeente Oldebroek? Op de website van Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV) leest u hoe u zorgaanbieder kunt worden.