Kinderopvang: inspectie en register

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de kinderopvang in de gemeente Oldebroek.

Controle en handhaving kwaliteit kinderopvang

Kinderopvang moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen staan in de wet Kinderopvang (Wko). De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van deze eisen. De GGD Noord- en Oost Gelderland voert het toezicht uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Wanneer de GGD constateert dat een kwaliteitseis niet nageleefd wordt, komt de gemeente in actie. Bijvoorbeeld door een hersteltermijn in te stellen of door te handhaven. Benieuwd naar de kwaliteitscriteria waar de gemeente op controleert? Bekijk de Beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Oldebroek.

Landelijk register kinderopvang (LRK)

In het Landelijk register kinderopvang staan de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Een kinderopvang die hierin geregistreerd staat, heeft een inspectie van de GGD gehad. De gemeente heeft daarna formeel toestemming gegeven voor de registratie. De inspectierapporten van de GGD kunt u in dit register inzien. Zorg dat u gebruikmaakt van een geregistreerde kinderopvang, anders komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Starten kinderopvang of gastouderopvang

Als u wilt starten met kinderopvang of gastouderopvang moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Meer informatie over het starten van een kinderopvangvoorziening en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.