Straathoekwerk

Straathoekwerk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Straathoekwerkers brengen een groot deel van hun werktijd op straat door, of op een andere plek waar jongeren zijn.

Straathoekwerkers praten met de jongeren, observeren, analyseren, overleggen waar nodig met het netwerk en maken acties.

Voor het straathoekwerk werkt de gemeente samen met Nummer13, Buro voor straathoekwerk in (ambulant) jongerenwerk. Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan het positief opgroeien van kinderen/jongeren in de gemeente, tot volwassenen die actief deelnemen aan de maatschappij.

Hoe helpt straathoekwerk de jongeren?

Straathoekwerk is aanwezig, herkenbaar en betrouwbaar. Straathoekwerk functioneert als een spin in het web van jongeren, hun vrienden en familie, hulpverleners, scholen en politie. Het straathoekwerk is er voor de jongeren. Activiteiten worden altijd afgestemd op wat de jongere(n) nodig hebben.

Activiteiten

Het jongerenwerk organiseert veel activiteiten met en voor jongeren. Door samen te doen en te beleven ontstaat er verbinding. Jongeren krijgen een actieve rol bij het tot stand komen van een activiteit en de uitvoering hiervan. Het Jongerenwerk heeft hierbij een coachende, faciliterende en stimulerende rol.

Training

Nummer13 verzorgt waar nodig training in weerbaarheid en agressie-regulatie. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Nummer13.