Omgevingsplan

U wilt weten of u een dakkapel mag plaatsen. Aan welke geluidsnormen u zich als ondernemer moet houden. Of u mag bouwen op een bepaald perceel. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het omgevingsplan van Oldebroek.

Dit Omgevingsplan geldt voor het hele grondgebied van Oldebroek. In dit plan staan regels die helpen om ontwikkelingen in Oldebroek mogelijk te maken en tegelijkertijd onze fysieke leefomgeving (alles wat u ziet, ruikt of hoort) helpt te beschermen. Denk aan regels over bouwen, gebruik van gebouwen, monumenten, water, natuur en milieu. Bekijk deze animatie met uitleg over het Omgevingsplan en afwegingsruimte.

Waarom één Omgevingsplan?

Tot 1 januari 2024 stonden deze regels op veel verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Bovendien kunnen regels en begrippen uit bestemmingsplannen en de uitleg daarvan per gebied verschillen. Door regels bij elkaar te brengen in één samenhangend omgevingsplan worden ze overzichtelijker en beter vindbaar.

Zo kunnen we beter inspelen op grote ontwikkelingen en zorgen voor een goed ingerichte, veilige en gezonde stad. Ook ziet u sneller en makkelijker welke regels er gelden op een bepaalde plek. De regels komen in het Omgevingsloket.