Omgevingsplan

Volgens de Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 geldt, heeft elke gemeente één omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

Op het Omgevingsloket kunt u alle regels uit het omgevingsplan raadplegen. Via Regels op de kaart vindt u de regels die gelden op uw locatie. 

Wat is een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan regels voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is wat we zien en voelen: lucht, water, bodem, natuur en ook wegen, water, gebouwen en leidingen. De gemeente is op 1 januari 2024 begonnen met een tijdelijk omgevingsplan, ook wel het omgevingsplan van rechtswege genoemd. Daarin zijn onder andere alle bestemmingsplannen opgenomen. Dat geldt ook voor regels uit verordeningen en regels die voorheen golden vanuit het Rijk, bijvoorbeeld over geur of geluid. De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een volledig omgevingsplan.

Wat is de planning voor het omgevingsplan?

Sinds 1 januari 2024 beschikt de gemeente over een tijdelijk omgevingsplan, ook wel het omgevingsplan van rechtswege genoemd. De gemeente moet het tijdelijke omgevingsplan omzetten in een volledig omgevingsplan. Dit is een grote klus die voor 1 januari 2032 klaar moet zijn. Het beleid zoals opgenomen in de omgevingsvisie vormt input voor het maken van het omgevingsplan. Ook moeten we rekening houden met regels (instructieregels) van het Rijk en de provincie. Zo werken we stap voor stap aan het opbouwen van een volledig omgevingsplan.

Wat is een verordening?

Een verordening is een document met regels over een bepaald onderwerp en vastgesteld door de gemeenteraad. In de verordening voor de fysieke leefomgeving gemeente Oldebroek 2024 staan regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Deze regels zullen uiteindelijk opgaan in het omgevingsplan. 

Wat zijn juridische regels?

De regels die in het omgevingsplan staan.

Hoe maken we de regels digitaal beschikbaar?

Op het Omgevingsloket kunt u alle regels uit het omgevingsplan raadplegen. Via Regels op de kaart vindt u de regels die gelden op uw locatie. 

Wat is het verschil tussen een bestemmingsplan en het omgevingsplan?

Een belangrijk verschil is dat er één omgevingsplan is voor de hele gemeente. Alle bestemmingsplannen zijn op 1 januari 2024 onderdeel geworden van het tijdelijke omgevingsplan. Een bestemmingsplan regelde waar je grond voor mag gebruiken en wat je er op mag bouwen. Het omgevingsplan gaat over meer zaken, bijvoorbeeld ook over geluid, geur en bodem. Alle regels over de fysieke leefomgeving komen zo bij elkaar in het omgevingsplan.

Wat is er met de bestemmingsplannen gebeurd toen de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking trad?

De bestemmingsplannen zijn onderdeel geworden van het tijdelijke omgevingsplan. De regels van de bestemmingsplannen gelden dus nog gewoon. Wij hebben tot 2032 de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een definitief omgevingsplan. Op het Omgevingsloket - Regels op de kaart kunt u alle regels over de fysieke leefomgeving raadplegen. Per locatie is dan duidelijk welke regels daar gelden.