Omgevingsvisie

Hoe ziet Oldebroek er in de toekomst uit? Wat vinden we belangrijk voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd beleven? Dat staat centraal in de Omgevingsvisie Oldebroek.

In de Omgevingsvisie staan uitgangspunten en wensen beschreven voor de lange termijn voor het hele grondgebied van de gemeente Oldebroek. Het gaat over ontwikkelingen en plannen die vaak voor een groter gebied gelden, zoals meerdere dorpen of wijken. Soms gaat het ook over een buitengebied. Hierin gaat het niet alleen om bouwen, aanleggen van huizen of bedrijven, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook om onderwerpen zoals gezondheid en het milieu. Als voorbeeld: waar bouwen we woningen en waar is ruimte voor bedrijven? Waar is ruimte voor wateropvang? En waar brengen we onze vrije tijd door?

In een korte animatie leggen we de Oldebroekse Omgevingsvisie uit. Kijkt u mee?

Waarom is er een Omgevingsvisie?

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. In deze Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de provincies en de gemeenten voor een bepaald gebied een Omgevingsvisie opstellen. Om ook in de toekomst goed te kunnen wonen, werken en recreëren in gemeente Oldebroek, is het belangrijk nu al keuzes te maken.

Ook de inwoners en dorpsgroepen van de gemeente Oldebroek hebben daar over meegedacht. In 2017 zijn er twee bewonersavonden gehouden. Bovendien is er een project met het Lambert Franckens College geweest, waarbij 5VWO scholieren een debat over de Omgevingsvisie voerden met raadsleden. Ook is er overleg geweest met de buurgemeenten.

Het resultaat van deze bijeenkomsten heeft geleid tot de Omgevingsvisie Oldebroek. Deze is eind 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij alle nieuwe ontwikkelingen wordt de Omgevingsvisie toegepast. In de Omgevingsvisie staan de uitgangspunten voor de nog te maken Omgevingsplannen.

Wanneer krijgt u te maken met de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie beschrijft de toekomst van de leefomgeving in de hele gemeente Oldebroek. Het is een plan op grote lijnen. De visie is het uitgangspunt voor verschillende Omgevingsplannen. Na invoering van de Omgevingswet kunt u online uw plannen toetsen aan de Omgevingsvisie. Zo weet u of uw plannen overeenkomen met de visie van de gemeente. Bijvoorbeeld als u het idee heeft om samen met anderen in uw wijk iets te ontwikkelen. Of als u uw woning of uw bedrijf wilt uitbreiden. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat belangrijk is voor uw plan.