Participatie en de Omgevingswet

Participeren betekent meedoen of deelnemen. Bij de Omgevingswet gaat participatie vooral over het zorgen voor draagvlak: staan mensen in de buurt ook achter het plan?

Het is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet: de mogelijkheid bieden om mee te denken en/of mee te praten over de uitwerking van een plan. De initiatiefnemer bepaalt de manier waarop participatie plaatsvindt. De gemeenteraad stelt vast aan welke voorwaarden de participatie moet voldoen. Dit is vastgelegd in het Participatiebeleid binnen de Omgevingswet Gemeente Oldebroek 2022-2023. In de gemeente Oldebroek vinden we samenwerken met de inwoners erg belangrijk. Daarom werken we al heel lang via de Oldebroek voor Mekaar manier.

Enkele voorbeelden van plannen die in aanmerking komen voor participatie zijn:

  • U wilt een grasveld dat tussen woningen ligt veranderen in een sportveld.
  • Uw buurman wil zijn garage ombouwen tot kantoor wat kan leiden tot extra parkeerdruk in de straat.
  • U wilt een uitbouw aan uw woning plaatsen.

Participatie is belangrijk

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Als voor dit idee of plan een vergunning nodig is, moet de initiatiefnemer bij het aanvragen van de vergunning aangeven op welke manier de omgeving hierbij betrokken is. De initiatiefnemer geeft ook aan wat hij of zij met deze inbreng heeft gedaan. Iedereen kan initiatiefnemer zijn: een inwoner of ondernemer maar ook organisaties of de overheid.

Informeren en/of uitnodigen buurtbewoners

Voor het informeren van buurtbewoners over uw initiatief en/of hen uitnodigen voor een gesprek kunt u gebruik maken van deze voorbeeldbrief (Word-document).

Opstellen van een gespreksverslag

Heeft u gesproken met één of meerdere buurtbewoners over uw initiatief? De gemeente wil graag weten hoe dit gesprek verlopen is en welke afspraken er gemaakt zijn. Bekijk een voorbeeld van een gespreksverslag (pdf, 64,4kb). Voeg bij een gespreksverslag van een bijeenkomst ook een overzicht toe van namen en adressen van deelnemers. Let op: Dit verslag moet door de belanghebbenden worden ondertekend.

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Er zijn voorbeelden van participatie beschikbaar waar u - als initiatiefnemer - misschien uw voordeel mee kunt doen. Maar het kan ook zijn dat een voorbeeld waar u mee geholpen bent nog ontbreekt omdat het nog niet is uitgewerkt. Mist u nog informatie die u kan ondersteunen? Laat ons dit dan weten via gemeente@oldebroek.nl.