Participatie en de Omgevingswet

Participeren betekent meedoen of deelnemen. Bij de Omgevingswet gaat participatie vooral over het zorgen voor draagvlak: staan mensen in de buurt ook achter het plan?

Het is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet; er zijn mogelijkheden om mee te praten, mee te denken bij het uitwerken van het plan. De initiatiefnemer (diegene met een idee of plan) bepaalt de manier waarop participatie plaatsvindt. De gemeenteraad stelt vast aan welke voorwaarden de participatie moet voldoen. In de gemeente Oldebroek vinden we samenwerken met de inwoners erg belangrijk. Daarom werken we al heel lang via de Oldebroek voor Mekaar manier.

We willen meedenken met en aansluiten bij initiatieven van bewoners, organisaties en ondernemers. Denk hierbij aan de bijenstal in ’t Loo, de zorg voor de BMX-baan in Hattemerbroek en de buurtbewoners die een rol spelen bij het opzetten en onderhouden van klompenpaden. De participatieladder laat de 5 niveaus van participatie zien: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed u heeft.

Participatieladder gemeente Oldebroek

Participatie is belangrijk

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, moet de aanvrager bij het aanvragen van de vergunning aangeven op welke manier de omgeving bij de plannen betrokken is. De initiatiefnemer geeft aan hoe dat is gedaan en wat hij of zij met de inbreng heeft gedaan. Iedereen kan initiatiefnemer zijn: een inwoner of ondernemer, maar ook organisaties of de overheid.

Wat betekent dit voor u als initiatiefnemer of belanghebbende?

U heeft een idee? Dan bent u initiatiefnemer. Op de volgende manier kunt u belanghebbenden betrekken bij uw idee:

  1. U heeft een initiatief
  2. Bepaal de plek op de participatieladder
  3. Verdeel de rollen
  4. Bepaal draagvlak en draagkracht van uw idee
  5. Blijf continu in contact
  6. Vraag hulp wanneer nodig

Deze stappen zijn weergegeven in onderstaande infographic (klik op afbeelding om te vergroten).

Leidraad initiatieven gemeente Oldebroek

Het volgen van deze leidraad is niet verplicht. Wel is er een aantal voordelen: u krijgt duidelijkheid over hoe u het participatietraject vorm kan geven en het helpt bij het vergroten van het draagvlak. Doordat u de belanghebbenden heeft betrokken bij uw plan, kan de besluitvorming door de gemeente sneller en soepeler verlopen. Kortom, het volgen van de leidraad helpt u sneller op weg!

Soms is het handig om van een gesprek een verslag te maken. Zo krijgt u een goed overzicht van de ideeën en bezwaren van de belanghebbenden en wat u met deze punten gaat doen. Download een voorbeeld van een gespreksverslag (pdf, 64,4kb).

Voorbeelden van participatie

  • Het lijkt u leuk om het grasveldje tussen de woningen in uw buurt te veranderen, zodat het een buurt-sportterrein wordt. U wilt weten wat uw buurtgenoten hiervan vinden, dus u organiseert een buurtbijeenkomst. De opmerkingen en aandachtspunten die genoemd worden, verwerkt u in uw aanvraag.
  • Uw buurman wil zijn garage ombouwen tot bedrijfsruimte. Hij informeert u over zijn idee. Hij vraagt of u bezwaar heeft, of misschien een idee om zijn plan te verbeteren. U geeft aan dat parkeren in de straat nu al lastig is en u bent benieuwd waar zijn klanten gaan parkeren. U wilt daar geen overlast van hebben. Uw buurman bekijkt hoe hij aan uw wensen tegemoet kan komen en welke ideeën hij verder gaat uitwerken.