Asbest verwijderen

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) handelt de melding af.

Melding indienen met DigiD

Asbest zelf verwijderen

Deze werkzaamheden mag u zelf doen:

  • Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel.
  • Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel.

U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding indienen.

Richtlijnen asbest verwijderen en verpakken

  • Draag beschermende kleding.
  • Houd de delen zoveel mogelijk intact.
  • Spuit het asbestafval nat.
  • Pak het asbestafval dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2mm en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal deze handelingen nog een keer.
  • Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat.
  • Lever het verpakte asbestafval in bij een afvalinzamelaar, bijvoorbeeld Van Werven.

Asbest laten verwijderen

Als u meer dan 35m2 aan asbest wilt verwijderen moet u dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan ook een asbestinventarisatierapport nodig. Dien de melding minimaal 4 weken van te voren in.

Kosten

Een melding doen is gratis. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest betaalt u zelf. 

Termijn

U ontvangt binnen 4 weken bericht van de ODNV over uw melding. Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de ODNV door een e-mail te sturen naar asbestmeldingen@odnv.nl. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook per mail bij de ODNV.

ODNV brochure: Asbest bij verbouwen, slopen of renoveren

In de Asbest brochure van ODNV leest u meer over het (zelf) verwijderen van asbest. Ontdek tips, detecteer verdachte omstandigheden en kom meer te weten over de asbestinventarisatie en het doen van een melding.

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over asbest.