Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

Wanneer u een vergunning hebt gekregen, uw melding is geaccepteerd of als u vergunningsvrij het werk mag uitvoeren, kunt u starten met het uitvoeren van uw (bouw)plan.

Als u een vergunning hebt gekregen, moet u wel aan de gemeente doorgeven wanneer u gaat beginnen. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien of u bouwt volgens de regels en voorschriften.

Bij een verleende vergunning staan de voorwaarden beschreven. Voor vergunningsvrije bouwwerken gelden de landelijke, wettelijke regels en voorwaarden. De voorwaarden gaan niet alleen over technische oplossingen, maar ook over de manier van werken (veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen.

Als het werk niet volgens de wettelijk eisen wordt uitgevoerd, kan het college van B&W het werk stil leggen.

Aanpak

Geef door aan de gemeente dat u begint met de bouw of verbouwing.