Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 63 82 00. Lees meer in het nieuwsbericht.

Boom kappen

Als u een boom wilt (laten) kappen, dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wel of geen vergunning

Om te beoordelen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, moet u eerst weten of de boom:

Vervolgens loopt u onderstaande beslisboom voor bomenkap door. Is de afbeelding niet goed leesbaar? Beantwoord dan de vragen in de beslisboom bomenkap.

Beslisschema voor bomen kappen

Toelichting 1

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl of u een aanlegvergunning nodig heeft. Dit kunt u vinden in het document 'Regels' bij het bestemmingsplan. Als u bij de Regels een kopje ‘Aanlegvergunning’ ziet, moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de werkzaamheden ‘Aanleg / werken of werkzaamheden uitvoeren’. Bij de bestemmingen Bos, Recreatie, Natuur, Agrarisch of Sport is de kans het grootst dat u zo’n vergunning nodig heeft.

Toelichting 2

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen. U moet wel rekening houden met de regels volgens de Natuurbeschermingswet en er op letten dat u geen dieren verstoort (bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen).

Kosten

Een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kost € 59,20.

Aanvraag

Via het Omgevingsloket vraagt u voor de werkzaamheden ‘Kappen’ een omgevingsvergunning aan.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken, deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u schriftelijk bericht over de behandeltermijn.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.     

Lees ook