Boom kappen

Als u een boom wilt (laten) kappen, dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wel of geen vergunning

Om te beoordelen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, moet u eerst weten of de boom:

Vervolgens loopt u onderstaande beslisboom voor bomenkap door. Is de afbeelding niet goed leesbaar? Beantwoord dan de vragen in de beslisboom bomenkap.

Beslisschema voor bomen kappen

Toelichting 1

Kijk voorlopig nog op www.ruimtelijkeplannen.nl of u een aanlegvergunning nodig heeft. Dit kunt u vinden in het document 'Regels' bij het bestemmingsplan. Als u bij de Regels een kopje ‘Aanlegvergunning’ ziet, moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de werkzaamheden ‘Aanleg / werken of werkzaamheden uitvoeren’. Bij de bestemmingen Bos, Recreatie, Natuur, Agrarisch of Sport is de kans het grootst dat u zo’n vergunning nodig heeft.

Toelichting 2

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen. U moet wel rekening houden met de regels volgens de Natuurbeschermingswet en er op letten dat u geen dieren verstoort (bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen).

Kosten

Een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kost € 125,00.

Aanvraag

Via het Omgevingsloket vraagt u voor de werkzaamheden ‘Kappen’ een omgevingsvergunning aan.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken, deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u schriftelijk bericht over de behandeltermijn.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Als u een boom wilt kappen, kunnen anderen hier bezwaar tegen maken. Binnen 4 weken na het verlenen van de vergunning, kunnen zij bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd, mag u niet beginnen met het kappen van de boom.