Boom kappen

Als u een boom wilt (laten) kappen, dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wel of geen vergunning

Om te beoordelen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, moet u eerst weten of de boom:

Vervolgens loopt u onderstaande beslisboom voor bomenkap door. Is de afbeelding niet goed leesbaar? Beantwoord dan de vragen in de beslisboom bomenkap.

Toelichting 1

Bekijk op het Omgevingsloket - Regels op de kaart of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de frontoffice Vergunningen via tel. 0525 63 82 00. 

Toelichting 2

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen, maar u moet wel rekening houden met de natuurwetgeving. Ook moet u er op letten dat u geen dieren verstoort (bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen). Kijk voor meer informatie op de volgende linkjes: Vergunning beschermde soorten en de overzichtspagina van natuur.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kost minimaal € 135,00.

Aanvraag

Via het Omgevingsloket vraagt u voor de activiteit ‘Kappen van een houtopstand’ een omgevingsvergunning aan.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken, deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u schriftelijk bericht over de behandeltermijn.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Als u een boom wilt kappen, kunnen anderen hier bezwaar tegen maken. Binnen 4 weken na het verlenen van de vergunning, kunnen zij bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd, mag u niet beginnen met het kappen van de boom.