Beslisboom bomenkap

Loop onderstaande vragen door om te beoordelen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het kappen van een boom.

Vraag 1. Bent u eigenaar van de boom?

 • Ja - Ga verder naar vraag 2.
 • Nee - Ga verder naar vraag 1a.

Vraag 1a. Is de gemeente eigenaar?

 • Ja - Met een melding openbare ruimte vraagt u de gemeente om de boom te verwijderen.
 • Nee - Ga verder naar vraag 1b.

Vraag 1b. Heeft u toestemming van de eigenaar?

 • Ja - Ga verder naar vraag 2.
 • Nee - U kunt geen melding of aanvraag indienen. U mag de boom niet kappen.

Vraag 2. Staat de boom op de bomenlijst of in de groene wijk Julianapark of de Kleine Landhuisbouw?

 • Ja - Ga verder naar vraag 3a.
 • Nee - Ga verder naar 3b.

Vraag 3a. Geldt er een vergunningplicht voor het onderdeel aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden? Zie toelichting 1.

 • Ja - Er is een omgevingsvergunning voor de activiteiten kap en aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden nodig.
 • Nee - Er is een omgevingsvergunning voor de activiteit kap nodig.

Vraag 3b. Geldt er een vergunningplicht voor het onderdeel aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden? Zie toelichting 1.

 • Ja - Er is een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden nodig.
 • Nee - U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen. Zie toelichting 2.

Toelichting 1

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl of u een aanlegvergunning nodig heeft. Dit kunt u vinden in het document 'Regels' bij het bestemmingsplan. Als u bij de Regels een kopje ‘Aanlegvergunning’ ziet, moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de werkzaamheden ‘Aanleg / werken of werkzaamheden uitvoeren’. Bij de bestemmingen Bos, Recreatie, Natuur, Agrarisch of Sport is de kans het grootst dat u zo’n vergunning nodig heeft.

Toelichting 2

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen. U moet wel rekening houden met de regels volgens de Natuurbeschermingswet en er op letten dat u geen dieren verstoort (bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen).

Terug naar pagina Boom kappen.