Beslisboom bomenkap

Loop onderstaande vragen door om te beoordelen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het kappen van een boom.

Vraag 1. Bent u eigenaar van de boom?

 • Ja - Ga verder naar vraag 2.
 • Nee - Ga verder naar vraag 1a.

Vraag 1a. Is de gemeente eigenaar?

 • Ja - Met een melding openbare ruimte vraagt u de gemeente om de boom te verwijderen.
 • Nee - Ga verder naar vraag 1b.

Vraag 1b. Heeft u toestemming van de eigenaar?

 • Ja - Ga verder naar vraag 2.
 • Nee - U kunt geen melding of aanvraag indienen. U mag de boom niet kappen.

Vraag 2. Staat de boom op de bomenlijst of in de groene wijk Julianapark, de Kleine Landhuisbouw of in een Rijksbeschermde buitenplaats?

 • Ja - Ga verder naar vraag 3a.
 • Nee - Ga verder naar 3b.

Vraag 3a. Geldt er een vergunningplicht voor de activiteit aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden? Zie toelichting 1.

 • Ja - Er is een omgevingsvergunning voor de activiteiten kap en aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden nodig.
 • Nee - Er is een omgevingsvergunning voor de activiteit kap nodig.

Vraag 3b. Geldt er een vergunningplicht voor de activiteit aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden? Zie toelichting 1.

 • Ja - Er is een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden nodig.
 • Nee - U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen. Zie toelichting 2.

Toelichting 1

Bekijk op het Omgevingsloket - Regels op de kaart of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de frontoffice Vergunningen via tel. 0525 63 82 00. 

Toelichting 2

U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen, maar u moet wel rekening houden met de natuurwetgeving. Ook moet u er op letten dat u geen dieren verstoort (bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen). Kijk voor meer informatie op de volgende linkjes: Vergunning beschermde soorten en de overzichtspagina van natuur.

Terug naar pagina Boom kappen.