Monumenten in Oldebroek

In de gemeente Oldebroek staan zowel gemeentelijke monumenten als Rijksmonumenten.

Een bouwwerk kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of rijksmonument als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

De gemeente Oldebroek telt 43 rijksmonumenten: gebouwen en objecten die door het Rijk op een lijst zijn geplaatst omdat ze van nationaal cultuurhistorisch belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn de landgoederen De Oldhorst, De Vollenhof, IJsselvliedt en Morren maar ook het 't Spiker in Oldebroek (Bovenstraatweg 59).

Naast de rijksmonumenten telt de gemeente Oldebroek 41 gemeentelijke monumenten die het bewaren waard zijn vanwege hun bijzondere karakter of hun rol in de geschiedenis van Oldebroek. Op de monumentenlijst vindt u alle monumenten in de gemeente Oldebroek.

Rijksbeschermde buitenplaatsen

In de gemeente Oldebroek zijn 4 rijksbeschermde buitenplaatsen (De Oldhorst, De Vollenhof, IJsselvliedt en Morren). Deze landgoederen zijn door het Rijk aangewezen als beschermde buitenplaatsen en hebben dezelfde status als een rijksmonument. Als een monument of een normale woning binnen de Rijksbescherming van een buitenplaats valt, heeft u voor elke wijziging (bouwen, terrein inrichten of veranderen, kappen, etc.) aan de tuin, laan- en/of wegbegeleidende boom- en/of struikbeplanting en/of agrarische gronden een omgevingsvergunning nodig.

Op de website van Cultureel Erfgoed vindt u een overzicht van beschermde buitenplaatsen. Wanneer gronden van u binnen een Rijksbescherming vallen, raden we u aan om vooraf contact op te nemen met de gemeente om te bespreken wat wel en niet mogelijk is.

Lees ook