Monument aanwijzen

Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. De gemeente bekijkt dan of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. We kijken naar:

  • de schoonheid
  • de wetenschappelijke waarde
  • de cultuurhistorische waarde

Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er meer regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij Monument verbouwen, herstellen of aanpassen.

Aanvraag

U kunt schriftelijk een verzoek indienen. Beschrijf in elk geval het volgende in uw verzoek:

  • gegevens over het gebouw of terrein
  • de reden van de aanvraag

Stuur het verzoek naar de gemeente Oldebroek, t.a.v. team Ruimte, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.