Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 63 82 00. Lees meer in het nieuwsbericht.

Monument verbouwen, herstellen of aanpassen

Als u een beschermd monument bezit (of wilt kopen), wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. In de meeste gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Alleen bij het uitvoeren van plaatselijk, regulier onderhoud is geen omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Plaatselijk, regulier onderhoud

Bij plaatselijk, regulier onderhoud kunt u denken aan:

  • overschilderen van deuren en ramen in dezelfde kleur zonder het weghalen van de oude verflagen
  • het vervangen van slechte dakpannen
  • plaatselijk herstellen van metselwerk met dezelfde voegspecie
  • pleisterwerk plaatselijk herstellen
  • kozijnen/ramen/deuren plaatselijk herstellen
  • lekkende goten en regenpijpen plaatselijk herstellen
  • wijzigen van inpandige onderdelen die geen historische waarde hebben

Lees meer informatie over vergunningsvrije werkzaamheden. Twijfelt u of de werkzaamheden vergunningvrij kunnen? Neem dan contact op met de gemeente om uw plan te bespreken.

Voorwaarden

Werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten voert u uit volgens de uitvoeringsvoorschriften van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden van de provincie Gelderland.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2020 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Meer informatie