Monument verbouwen, herstellen of aanpassen

Als u een beschermd monument bezit (of wilt kopen), wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. In de meeste gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Alleen bij het uitvoeren van plaatselijk, regulier onderhoud is geen omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Plaatselijk, regulier onderhoud

Bij plaatselijk, regulier onderhoud kunt u denken aan:

  • overschilderen van deuren en ramen in dezelfde kleur zonder het weghalen van de oude verflagen
  • het vervangen van slechte dakpannen
  • plaatselijk herstellen van metselwerk met dezelfde voegspecie
  • pleisterwerk plaatselijk herstellen
  • kozijnen/ramen/deuren plaatselijk herstellen
  • lekkende goten en regenpijpen plaatselijk herstellen
  • wijzigen van inpandige onderdelen die geen historische waarde hebben

Lees meer informatie over vergunningsvrije werkzaamheden. Twijfelt u of de werkzaamheden vergunningvrij kunnen? Neem dan contact op met de gemeente om uw plan te bespreken.

Voorwaarden

Werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten voert u uit volgens de uitvoeringsvoorschriften van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden van de provincie Gelderland.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2024 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Termijn

De behandeltermijn is in principe maximaal 8 weken. Voor grote veranderingen aan een Rijksmonument is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Meer informatie