Monumentencommissie

Elke gemeente met één of meer Rijksmonumenten moet volgens de Erfgoedwet over een Monumentencommissie beschikken.

De onafhankelijke en deskundige monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toepassing van de Erfgoedwet, de Monumentenverordening Oldebroek 2010 en over het gemeentelijk monumentenbeleid.

Samenstelling monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert één keer per zes weken en bestaat uit de volgende personen:

 • drs. M. Prins-Schimmel, voorzitter
 • dr. S.M. (Simon) van den Bergh, lid
 • dr. W.J. (Willem Jan) Pantus, lid
 • dr. ir. D.B.M. (Taco) Hermans, lid

Vergaderschema monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert op:

 • 21 maart 2022
 • 9 mei 2022
 • 20 juni 2022
 • 1 augustus 2022 (onder voorbehoud)
 • 5 september 2022
 • 17 oktober 2022
 • 28 november 2022
 • 9 januari 2023

Alle vergaderingen zijn van 15.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld in de huis-aan-huiskrant Veluwe Koerier.

Voorwaarden wijzigen monument

Eigenaren die plannen hebben om hun monument te wijzigen, moeten daarvoor meestal een omgevingsvergunning aanvragen. De monumentencommissie behandelt die aanvragen in een openbare vergadering. Eigenaren hebben de mogelijkheid om de verbouwingsplannen met de commissie te bespreken. In het reglement monumentencommissie leest u meer over de instelling, samenstelling en werkwijze. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u bij de gemeente opvragen.