Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Elke gemeente met één of meer Rijksmonumenten moet volgens de Erfgoedwet over een Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (monumentencommissie) beschikken.

De onafhankelijke en deskundige Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO) adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toepassing van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening Oldebroek, verordening op de GOA en de Omgevingswet.

Samenstelling 

De GAO vergadert ongeveer één keer per maand en bestaat uit de volgende personen:

 • drs. M. (Meta) Prins-Schimmel, voorzitter
 • dr. S.M. (Simon) van den Bergh, lid
 • dr. W.J. (Willem Jan) Pantus, lid
 • dr. ir. D.B.M. (Taco) Hermans, lid

Vergaderschema 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld in de lokale krant Huis aan Huis Oldebroek. Vergadering bijwonen? Meld u dan aan via omgevingsvergunning@oldebroek.nl.

De GAO vergadert in 2024 op:

 • 29 januari 2024
 • 26 februari 2024
 • 25 maart 2024
 • 22 april 2024
 • 3 juni 2024
 • 15 juli 2024
 • 26 augustus 2024
 • 23 september 2024
 • 28 oktober 2024
 • 18 november 2024
 • 16 december 2024

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u via omgevingsvergunning@oldebroek.nl opvragen.

Voorwaarden wijzigen monument

Eigenaren die plannen hebben om hun monument te wijzigen, moeten daarvoor meestal een omgevingsvergunning aanvragen. De GAO behandelt die aanvragen in een openbare vergadering. Eigenaren hebben ook de mogelijkheid om concept verbouwingsplannen met de commissie te bespreken. Daar kunt u een conceptverzoek voor indienen. Voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning of een conceptverzoek gelden wel leges. In het reglement Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit leest u meer over de instelling, samenstelling en werkwijze.