Monumentencommissie

Elke gemeente met één of meer Rijksmonumenten moet volgens de Erfgoedwet over een Monumentencommissie beschikken.

De onafhankelijke en deskundige monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toepassing van de Erfgoedwet, de Monumentenverordening Oldebroek 2010 en over het gemeentelijk monumentenbeleid.

Samenstelling monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert één keer per zes weken en bestaat uit de volgende personen:

 • drs. M. Prins-Schimmel, voorzitter
 • dr. S.M. (Simon) van den Bergh, lid
 • dr. W.J. (Willem Jan) Pantus, lid
 • dr. ir. D.B.M. (Taco) Hermans, lid

Vergaderschema monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert op:

 • 16 januari 2023
 • 27 februari 2023
 • 10 maart 2023
 • 22 mei 2023
 • 3 juli 2023
 • 14 augustus 2023
 • 25 september 2023
 • 6 november 2023
 • 18 december 2023

Alle vergaderingen zijn van 15.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld in de lokale krant Huis aan Huis Oldebroek.

Voorwaarden wijzigen monument

Eigenaren die plannen hebben om hun monument te wijzigen, moeten daarvoor meestal een omgevingsvergunning aanvragen. De monumentencommissie behandelt die aanvragen in een openbare vergadering. Eigenaren hebben de mogelijkheid om de verbouwingsplannen met de commissie te bespreken. In het reglement monumentencommissie leest u meer over de instelling, samenstelling en werkwijze. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u bij de gemeente opvragen.