Monumentencommissie

Elke gemeente met één of meer Rijksmonumenten moet volgens de Erfgoedwet over een Monumentencommissie beschikken.

De onafhankelijke en deskundige monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toepassing van de Erfgoedwet, de Monumentenverordening Oldebroek 2010 en over het gemeentelijk monumentenbeleid.

Samenstelling monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert minimaal 2 keer per jaar en bestaat uit de volgende personen:

mr. E.S. Rijnders, voorzitter

drs. M. Prins-Schimmel, lid

dr. S.M. (Simon) van den Bergh, lid

Vergaderschema monumentencommissie 2021

De monumentencommissie vergadert op:

  • 25 januari
  • 1 maart
  • 19 april
  • 31 mei
  • 12 juli
  • 23 augustus
  • 4 oktober
  • 15 november
  • 20 december

Alle vergaderingen zijn van 13.00 tot 15.00 tenzij anders vermeld in de huis-aan-huiskrant. Vanwege het coronavirus vinden de vergaderingen online plaats.

Voorwaarden wijzigen monument

Eigenaren die plannen hebben om hun monument te wijzigen, moeten daarvoor meestal een omgevingsvergunning aanvragen. De monumentencommissie behandelt die aanvragen in een openbare vergadering. Eigenaren hebben de mogelijkheid om de verbouwingsplannen met de commissie te bespreken. In het reglement monumentencommissie leest u meer over de instelling, samenstelling en werkwijze. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u bij de gemeente opvragen.