Welstand

De gemeente heeft aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van bouwwerken. Waar de ruimtelijke kwaliteit aan moet voldoen, staat beschreven in de welstandsnota en in beeldkwaliteitsplannen.

In deze documenten staan de eisen die de gemeente stelt voor de vormgeving, materiaal en kleur van gebouwen. Dit geldt niet voor elk gebied. Daarom is het belangrijk om eerst na te gaan of er welstandseisen gelden op de plek waar u wilt bouwen of verbouwen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Op basis van het adres van uw bouwwerk kan een medewerker u informeren of er welstandeisen gelden. Op uw verzoek sturen zij u de geldende informatie en eisen toe.

Invloed welstandseisen op vergunningsvrij bouwen

Als er welstandseisen gelden heeft dat ook invloed op de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen. Voor een aantal soorten bouwactiviteiten (dakkapel, aanbouw, schutting) moet u dan wel een omgevingsvergunning aanvragen. Voor een vergunning geldt dat de gemeente het bouwplan altijd voor moet leggen aan de welstandcommissie. Deze commissie beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De commissie bekijkt onder andere of een bouwplan qua kleur of materiaalgebruik passend is in de omgeving.

Mondeling toelichten bouwplan

Voor de aanvrager van een bouwplan (omgevingsvergunning) bestaat de mogelijkheid om aan de welstandsarchitect mondeling toelichting op het plan te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit aan bij het indienen van de aanvraag van een omgevingsvergunning.