Welstand

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De commissie bekijkt onder andere of een bouwplan qua kleur of materiaalgebruik passend is in de omgeving. De eisen kunt u bekijken in de Welstandsnota Oldebroek.

Mondeling toelichten bouwplan

Voor de aanvrager van een bouwplan (omgevingsvergunning) bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit aan bij het indienen van de aanvraag.

Vergaderschema 2018

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Oldebroek en beginnen om 15.00 uur. Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen met gemeente, tel. 0525 63 82 00.

 • Maandag 15 januari 2018
 • Maandag 12 februari 2018
 • Maandag 26 februari 2018
 • Maandag 12 maart 2018
 • Maandag 26 maart 2018
 • Maandag 9 april 2018
 • Maandag 23 april 2018
 • Maandag 7 mei 2018
 • Maandag 21 mei 2018
 • Maandag 4 juni 2018
 • Maandag 18 juni 2018
 • Maandag 2 juli 2018
 • Maandag 16 juli 2018
 • Maandag 30 juli 2018
 • Maandag 13 augustus 2018
 • Maandag 27 augustus 2018
 • Maandag 10 september 2018
 • Maandag 24 september 2018
 • Maandag 8 oktober 2018
 • Maandag 22 oktober 2018
 • Maandag 5 november 2018
 • Maandag 19 november 2018
 • Maandag 3 december 2018
 • Maandag 17 december 2018

Uitgelicht