Planschade

Als u schade lijdt door een maatregel op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een planschadevergoeding. Het kan zijn dat uw woning in waarde is gedaald of uw woongenot is verminderd doordat de gemeente het bestemmingsplan heeft veranderd. Bijvoorbeeld: het mooie weiland voor uw huis moet plaatsmaken voor een snelweg. Ook kunt u inkomen mislopen door een nieuwe inrichting van het gebied.

Ook bij projecten van nationaal belang ('Rijksprojecten') komt u in aanmerking voor schadevergoeding. Onder projecten van nationaal belang worden projecten met een bovenlokale ruimtelijke dimensie of met bovenlokale ruimtelijke effecten verstaan.

Planschadevergoeding aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk planschadevergoeding aanvragen (pdf, 697kb).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor vergoeding van planschade onder de volgende voorwaarden:

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen.
  • U vraagt de schadevergoeding aan binnen 5 jaar nadat het betreffende bestemmingsplan of de wijziging daarvan onherroepelijk van kracht is geworden.
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen.

Als u al op een andere manier compensatie voor de schade heeft ontvangen (bijvoorbeeld door koop, onteigening, verzekering, enzovoorts), komt u niet voor vergoeding in aanmerking.

Kosten

U betaalt voor de behandeling van de aanvraag een drempelbedrag van € 300,-. Bij een positief besluit krijgt u het drempelbedrag terug, bij een negatief besluit niet.

Aanpak

U heeft nodig:

  • Kopie van eigendomsbewijs van een onroerende zaak of een ander zakelijk recht of eventueel contract economische overdracht.
  • Eventuele relevante schriftelijke bewijzen ter ondersteuning van uw claim.

Meer informatie