Nieuwsberichten Kop van de Veluwe

  • Start uitvoering Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe

    09 januari 2024

    Op dinsdag 9 januari 2024 hebben zes bestuurlijke partners de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe ondertekend. Het zijn de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. In deze samenwerkingsagenda zetten zij de koers uit voor de korte en lange termijn. Diverse beleidsopgaven zijn vertaald naar gebiedsgerichte opgaven die de partners in samenwerking uitvoeren. Hiermee draagt de Kop van de Veluwe bij aan de ruimtelijke plannen van de provincie Gelderland.

  • Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe: Gezamenlijk aan de slag!

    16 november 2023

    Onder de naam ‘Kop van de Veluwe’ bundelen de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe hun krachten. Gezamenlijk willen ze voor de toekomst de kwaliteit van hun leefomgeving behouden of vergroten. Samen hebben ze een aantal gebiedsopgaven benoemd waar ze vanaf januari 2024 concreet mee aan de slag gaan. In een opgestelde ‘Samenwerkingsagenda’ staat beschreven wat hier moet gebeuren om ambities te realiseren.