Wet goed verhuurderschap

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie of te hoge huren. Om dat te voorkomen geldt vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

De Wet goed verhuurderschap bestaat uit regels waaraan verhuurders zich moeten houden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. De wet beschermt woningzoekenden en huurders.

Houdt een particuliere verhuurder zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente gaan handhaven door een waarschuwing of boete te geven. Huurders kunnen ongewenst verhuurgedrag melden bij de gemeente.

Sociale huurwoning

Huurt u een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Dan geldt de klachtenprocedure van de woningcorporatie zelf. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om te handhaven bij de woningbouwcorporaties. Als u bij de gemeente een melding indient die gaat over een woningcorporatie dan kunnen wij die melding niet in behandeling nemen. Wij sturen uw melding door naar de woningcorporatie.

Regels

De 7 regels waar een verhuurder aan moet voldoen zijn:  

 • Niet discrimineren
 • Niet intimideren
 • Maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 • Geen onredelijke servicekosten vragen
 • Een schriftelijk huurcontract maken
 • De huurders schriftelijk informeren over:
  • rechten en plichten
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactgegevens van de verhuurder
  • informatie over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten
 • Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Buitenlandse werknemers

Om buitenlandse werknemers beter te beschermen moeten verhuurders zich aan extra regels houden. Een huurovereenkomst moet apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Ook moet de verhuurder de huurders schriftelijk informeren in een taal naar voorkeur.  

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Huurders kunnen ongewenst verhuurgedrag over particuliere verhuurders melden bij de gemeente. Naar aanleiding van een melding kunnen wij gaan handhaven of de melder hulp bieden. De melding doet u bij voorkeur online via het formulier Ongewenst verhuurgedrag melden. Het is ook mogelijk om een brief te sturen of uw melding mondeling of telefonisch door te geven, zie hiervoor onze Contactgegevens.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de algemene regels op de website van de Rijksoverheid.