Starterslening

De Starterslening is een extra lening naast de hypotheek. Hiermee kunt u de koop van een eerste woning mogelijk maken. Een Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

Starterslening aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen voor een Starterslening (pdf, 403kb).

Voorwaarden

  • De woning waarvoor u een Starterslening aanvraagt is uw eerste koopwoning.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • De verwervingskosten van de woning bedragen maximaal € 300.000,- conform de normen van de NHG.
  • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 50.000,-. De totale verwervingskosten kunnen niet meer dan € 300.000,- bedragen.

De overige voorwaarden voor het ontvangen van een Starterslening zijn te vinden in de verordening Starterslening en op de website van SVn.

Aanpak

  • U dient het verzoekformulier in bij de gemeente Oldebroek.
  • Na ontvangst van uw verzoekformulier beoordelen wij of het verzoekformulier voldoet. Als dat het geval is, ontvangt u een toewijzingsbrief met informatie over hoe u de aanvraag voor een Starterslening indient bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
  • SVn toetst uw aanvraag en neemt een beslissing over het toekennen van een Starterslening.
  • Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de gemeente met uitsluitsel over eventuele toekenning van de Starterslening.

Bezwaar en beroep

U ontvangt binnen 6 weken uitsluitsel op uw aanvraag. U kunt tot 6 weken na het ontvangen van dit besluit bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Oldebroek via tel. 0525 63 82 00. Of kijk voor meer informatie over de Starterslening op de website van SVn.