Starterslening aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een kopie van de getekende koopovereenkomst of de aannemingsovereenkomst meesturen. Zorg dat u deze digitaal beschikbaar heeft. U voegt de bijlage verderop in dit formulier toe.

Tweede koper

Vraagt u een Starterslening aan voor een woning waarvan u het koopcontract samen met iemand anders, bijvoorbeeld uw partner, ondertekent? Dan moet diegene ook inloggen met zijn of haar DigiD inlogcode.