Eerste inschrijving in Nederland

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

Maak uw afspraak Kies voor Vestiging vanuit buitenland.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen inschrijven zijn:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
 • u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanpak

Om u voor het eerst in te schrijven, heeft de gemeente van u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • een geboorteakte als u geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen
 • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Termijn

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Meer informatie