Veiligheid

Zorgen voor een veilige woonomgeving, buurtbemiddeling en informatie over de hulpdiensten.

 • Veilige woonomgeving

  We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

 • WhatsApp-groepen

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Oldebroek zien we steeds meer burgerinitiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van WhatsApp-groepen is hier een voorbeeld van.

 • Buurtbemiddeling

  Heeft u een conflict of probleem met buurtbewoners? Schakel buurtbemiddeling in voor een oplossing waar iedereen mee kan leven.

 • Hulpdiensten

  De politie en brandweer zijn hulpdiensten. Zij hebben een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen.

 • Bodycams bij boa's

  Wij vinden veiligheid van onze medewerkers heel belangrijk. Onze handhavers dragen daarom, sinds begin december 2022, een bodycam. Een bodycam is een kleine, draagbare camera die op het uniform gedragen wordt. De bodycams worden gebruikt om de veiligheid van de handhaver te vergroten. Met name bij risicovolle werkzaamheden worden de bodycams gedragen. Hieronder een korte introductie over het gebruik van de bodycam en beelden en een overzicht met de veelgestelde vragen.

 • Cameratoezicht

  03 januari 2024

  Op sommige plekken in de gemeente Oldebroek hangen camera's. Ze dragen bij aan de veiligheid op straat. Cameratoezicht is één van de maatregelen in onze gemeente die moet zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving. Daarin wordt voortdurend geïnvesteerd en nauw samengewerkt met inwoners, ondernemers en partners. Op deze pagina een nadere toelichting over het hoe en waarom van cameratoezicht.