Buurtbemiddeling

Heeft u een conflict of probleem met buurtbewoners? Schakel buurtbemiddeling in voor een oplossing waar iedereen mee kan leven.

Buurtbemiddeling is een vrijwillige, gratis dienst. Ook woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen inwoners aanmelden voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht.

Neutrale buurtbemiddeling

De buurtbemiddelaar, een getrainde vrijwilliger, helpt om burenruzies op te lossen. Hij luistert naar alle betrokken partijen en is neutraal. De bemiddelaar helpt de ruziënde buren het probleem zelf op te lossen, want dat vergroot de kans op blijvende verbetering. Zij gaan eerst met de buren (thuis) apart in gesprek en als de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan, gebeurt op een neutrale plek. Een buurtbemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling inschakelen

Inwoners van de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet die een conflict of probleem (dreigen te) hebben met buurtbewoners, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen inwoners aanmelden voor buurtbemiddeling. De hulp is gratis, maar er wordt wel verwacht dat deelnemers meedenken over een acceptabele oplossing voor beide buren.

Buurtbemiddeling niet voor elke situatie

Buurtbemiddeling is niet geschikt als er sprake is van een strafbaar feit, zoals mishandeling, buitensporige agressie of drugsgebruik. Ook in gevallen van alcoholgebruik, crisissituaties binnen één familie en onenigheid met instanties is buurtbemiddeling niet geschikt.

Werkwijze buurtbemiddeling

Nadat u of iemand anders uw conflict heeft gemeld bij buurtbemiddeling, beoordeelt de coördinator of het probleem door bemiddelaars opgelost kan worden. Er wordt op basis van de situatie een team van 2 bemiddelaars opgesteld. De buurtbemiddelaars zoeken contact met de betrokken partijen en gaan met hen in gesprek. Als beide partijen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, wordt er bemiddelingsgesprek op neutraal terrein gepland. In het gesprek worden wensen voor verbetering uitgesproken en concrete afspraken (desgewenst op papier) gezet. Na 6 weken vindt er nazorg plaats. De bemiddelaars nemen contact op met beide partijen om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen. Soms is een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de coördinator u of de melder door naar een andere organisatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl of op www.problemenmetjeburen.nl. Voor vragen, advies of voor het melden van een conflict kunt u contact opnemen met coördinator Hettie Schoonhoven via telefoonnummer 0341 25 94 33. Mailen kan ook naar buurtbemiddeling@nunspeet.nl.