WhatsApp-groepen

Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Oldebroek zien we steeds meer burgerinitiatieven om dit te realiseren. Het oprichten van WhatsApp-groepen is hier een voorbeeld van.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groeps-chat’.

Snel en makkelijk contact

Via WhatsApp wisselt u onderling makkelijk en snel informatie uit. Op die manier kunnen u en uw buurtgenoten elkaar snel informeren over een verdachte situatie. Deze oplettendheid kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een woninginbreker zijn acties staakt en de buurt verlaat. Wel moet u voor het melden van een (dringende) verdachte situatie bij de WhatsApp-groep altijd eerst 112 bellen, zodat ook de politie zo snel mogelijk kan optreden.

Zelf aan de slag

Voor het opzetten van een WhatsApp-groep is het aan te raden om een aantal spelregels te gebruiken. Zo is voor elke deelnemer van de groep duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt. Ook is er een handleiding WhatsApp-groep Buurtveiligheid (pdf, 246kb) beschikbaar. Deze kunt u gebruiken bij het opstarten van een WhatsApp-groep.

Buurtpreventiebord aanvragen

U kunt ervoor kiezen om een buurtpreventiebord aan te vragen, zodat zichtbaar wordt dat WhatsApp buurtpreventie aanwezig is in uw buurt. U kunt uw aanvraag doen door een e-mail te sturen naar gemeente@oldebroek.nl. Geef in uw e-mail aan waar het bord moet komen te staan. De gemeente beoordeelt de aanvraag en plaatst, na goedkeuring, het bord.

Andere initiatieven?

Als u andere initiatieven hebt om uw buurt of wijk veiliger te maken, en als u daarbij ondersteuning nodig hebt van de gemeente, kunt u contact opnemen met Loraine de Graaf.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker Veiligheid, Loraine de Graaf, via tel. 0525 63 82 00. Ook kunt u een wijkagent uitnodigen om mee te denken. Laat uw wijkagent weten dat u een WhatsApp-groep wilt opstarten. U kunt de wijkagenten bereiken via tel. 0900 8844.