Veilige woonomgeving

We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

Preventie woninginbraken

Woninginbraak komt nog steeds veel voor. De politie kan veel doen in opsporing, maar de preventie van woninginbraken ligt bij de bewoners zelf. Denk bijvoorbeeld aan goed hang- en sluitwerk, het op slot draaien van het slot als u weggaat of gaat slapen, verlichting aan de voor- en achterzijde van uw woning enzovoort. Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl.

Het is in een buurt ook belangrijk elkaar te helpen door oplettend te zijn. Houd uw eigen woonomgeving daarom in de gaten. Onthoud het signalement van mensen die zich verdacht gedragen en noteer gegevens en kentekens van vervoermiddelen die ze gebruiken. Bel bij onraad of verdachte situaties met de politie via het algemene nummer 0900-8844 of bij een inbraak op heterdaad direct met 112. Een hulpmiddel om dit met de buurt gezamenlijk op te pakken, is een WhatsApp-groep.

Burgernet

Het doel van Burgernet is het vergroten van de veiligheid in de woon- en werkomgeving. U kunt hieraan heel eenvoudig een actieve bijdrage leveren door u aan te melden via www.burgernet.nl.

Rampen en crisis

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het voorkomen en bestrijden van onveilige situaties in uw leefomgeving. Dat doet de gemeente samen met provincie, waterschappen, hulpdiensten en het Rijk. Ook als inwoner kunt u zich voorbereiden op incidenten en rampen.

Natuurbranden 

In natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) neemt de kans op natuurbrand toe bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Kijk voor meer informatie en de actuele natuurbrandrisico op www.natuurbrandrisico.nl.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk om stil te staan bij de risico’s in onze leefomgeving. Want als er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch iets misgaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Dat kan vaak al eenvoudig. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een noodpakket. En door te weten wat u moet doen als de sirene gaat.