Hulpdiensten

De politie en brandweer zijn hulpdiensten. Zij hebben een hulpverlenende taak bij ongevallen en rampen.

Politie

Is er bij u ingebroken? Voelt u zich onveilig? Of heeft u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via tel. 0900 8844 of kijk op www.politie.nl. In de gemeente Oldebroek zijn 4 wijkagenten actief. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 8844.

Bent u in direct gevaar? Of is iemand in uw omgeving dat? Bel dan alarmnummer 112. Dit alarmnummer is alleen voor spoedgevallen.

Brandweer

De gemeente Oldebroek heeft 2 brandweerposten: in Hattemerbroek en in Oldebroek. Onze gemeentelijke brandweer bestaat, naast 3 beroepskrachten, volledig uit vrijwilligers. De gemeente Oldebroek maakt deel uit van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Bij grote incidenten schakelt de meldkamer in Apeldoorn omringende brandweerkorpsen in. Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl.

Gemeentelijke brandweer

De brandweer van de gemeente Oldebroek bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, die zich naast hun dagelijkse werk inzetten voor brandpreventie en brandbestrijding. Het brandweerkorps heeft drie beroepskrachten: de brandweercommandant, een medewerker operationele voorbereiding en een medewerker preparatie.

Brandweerpost Hattemerbroek en Oldebroek

Brandweerpost Hattemerbroek heeft als uitrukgebied de kernen Hattemerbroek en Wezep en omgeving. De brandweerpost Oldebroek heeft als uitrukgebied de kernen ’t Loo, Noordeinde, Oldebroek en Oosterwolde. Het gedeelte langs het Veluwemeer vanaf de gemeentegrens tot Noordeinde wordt verzorgd door de brandweer uit Elburg.

Regionale samenwerking

Bij incidenten die te groot zijn voor ons brandweerkorps, schakelt de meldkamer in Apeldoorn omringende brandweerkorpsen in. Dit zijn meestal korpsen uit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar de gemeente Oldebroek bij hoort. De veiligheidsregio bestaat uit 21 gemeenten en bestrijkt het gebied van Putten tot Winterswijk.

Controle vergunningen en evenementen

De controle op gebruiksvergunningen, evenementen en dergelijke is een taak van de gemeente. Het gemeentelijke brandweerkorps is dus niet verantwoordelijk voor deze controles.

Meer informatie over de brandweer

Stuur voor meer informatie over de brandweer van Oldebroek een mail naar brandweer@oldebroek.nl. Of kijk op www.brandweer.nl.