Werk en inkomen vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv). Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor deze en andere financiële regelingen de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het leefgeld, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een inwoner van Oekraïne die, door de oorlogscrisis in Oekraïne in 2022, naar Nederland is gevlucht. U verblijft op een (tijdelijke) opvangplek in de gemeente Oldebroek.
  • U staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP) en beschikt over een Burgerservicenummer (BSN).
  • U beschikt over een Nederlandse bankrekening.

Aanvraag

U vraagt het leefgeld aan door een van onderstaande aanvraagformulieren in te vullen:

Wij adviseren u om het ingevulde formulier te retourneren in de brievenbus van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Oldebroek) of de brievenbus van MFC de Brinkhof (Mariënrade 3, Wezep). Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn.  

Per post naar het gemeentehuis sturen kan ook: Raadhuisplein 1, 8096 CP, Oldebroek. Het duurt dan wel langer voor uw aanvraag behandeld kan worden.

Wanneer wordt het leefgeld betaald?

De ingangsdatum van het leefgeld is de datum dat u ingeschreven staat in de BRP. De betaaldatum is rond de 2e van de maand. Bijvoorbeeld: het leefgeld over de maand mei, wordt op 2 mei betaald. Het leefgeld van een gezin wordt betaald op de bankrekening van de aanvrager.

Veranderingen doorgeven

Als er iets verandert in uw situatie, kan dit gevolgen hebben voor uw leefgeld. U bent verplicht de onderstaande veranderingen door te geven. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat u het leefgeld moet terugbetalen omdat u er geen recht meer op heeft. U geeft de wijziging door via het Wijzigingsformulier Leefgeldregeling (Oekraïens) (pdf, 256 kb). Lever dit zo snel mogelijk in bij MFC de Brinkhof of op het gemeentehuis in Oldebroek. We nemen steekproeven om te kijken of de bij ons bekende gegevens juist zijn.

Iemand uit uw gezin gaat werken

Het leefgeld stopt voor het hele gezin als 1 persoon (volwassene) werk vindt en een inkomen heeft. 

Verhuizing

Als u vertrekt uit de gemeente Oldebroek (of uit Nederland) stopt de leefgeldregeling bij de gemeente Oldebroek. De leefgeldregeling stopt per de 1e dag van de maand volgend op uw vertrek. Geef zo snel mogelijk door aan de gemeente dat u vertrekt. Vermeld daarbij per welke datum u vertrekt. Als u vertrekt naar een andere gemeente in Nederland kunt u daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Andere wijzigingen

Wanneer u bijvoorbeeld van de gemeentelijke opvang naar particuliere opvang gaat, is dit van invloed op de hoogte van het leefgeld. Geef zo snel mogelijk door aan de gemeente dat uw situatie wijzigt.