Ondersteuningsverklaringen

In de aanloop naar de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 6 juni 2024 vragen politieke partijen aan kiezers om een ondersteuningsverklaring af te leggen bij hun gemeente.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een politieke partij aan de verkiezingen ondersteunt. De kiesgerechtigde ondertekent hiervoor een formulier op het gemeentehuis. Hij/zij moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring is mogelijk van dinsdag 9 april tot en met dinsdag 23 april 2024. Kiezers kunnen zonder afspraak een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis.

Wie mag ondersteuningsverklaringen tekenen

Om een ondersteuningsverklaring te mogen afleggen moet iemand kiesgerechtigd zijn voor de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de kiezer moet de Nederlandse nationaliteit hebben op het moment dat hij de ondersteuningsverklaring aflegt;
  • of zich als niet-Nederlands onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie geregistreerd hebben om in Nederland deel te nemen aan de Europees Parlementsverkiezing.
  • de kiezer moet in de BRP van de gemeente Oldebroek (als ingezetene) staan ingeschreven op het moment dat hij/zij de ondersteuningsverklaring aflegt.
  • de kiezer moet 18 jaar of ouder zijn (dus geboren op of vóór 06-06-2006) op 6 juni 2024.
  • de kiezer mag niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Meenemen