Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Bij de verkiezing voor het Europees Parlement mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waarin u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waarin u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voorwaarden

Als u de kiezerspas digitaal of schriftelijk aanvraagt, moet u dit uiterlijk maandag 3 juni 2024 doen. Persoonlijk op het gemeentehuis kan dat uiterlijk woensdag 5 juni 2024 om 12.00 uur.

Aanpak

U kunt op verschillende manieren een kiezerspas aanvragen.

  • Online een kiezerspas aanvragen. Deze mogelijkheid komt na 23 april 2024 beschikbaar. 
  • Schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Het ingevulde formulier stuurt u naar gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Of stuur een ingescand formulier (duidelijk leesbaar) per e-mail naar verkiezingen@oldebroek.nl.
  • Persoonlijk een kiezerspas aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak. Deze mogelijkheid komt na 23 april 2024 beschikbaar. U neemt het volgende mee naar uw afspraak:
    • uw stempas (als u die al heeft gekregen)
    • uw geldige identiteitsbewijs