Programma Vitaal Platteland Oldebroek

Een van de speerpunten in het bestuursakkoord van de gemeente Oldebroek is het behouden dan wel versterken van de waardevolle natuurlijk en de leefbaarheid in het buitengebied. Hiervoor verkennen we de mogelijkheden om als overheid bij te dragen aan een mooi en afwisselend landschap. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van biodiversiteit, het veranderende klimaat en circulaire economie. Hierbij is het van belang een balans te vinden tussen de diverse gebruikers en activiteiten, zodat ze elkaar niet belemmeren, maar waar mogelijk versterken en ondersteunen.

Met het Programma Vitaal Platteland Oldebroek is een koers ontwikkeld om te komen tot een samenhangende en gebiedsgerichte uitvoering voor het buitengebied, waarbij de gemeente de regie houdt.

Doel

Met het Programma Vitaal Platteland Oldebroek bieden wij een programma aan om de Omgevingsvisie voor het buitengebied uit te kunnen voeren. Het programma moet gebruikers van het buitengebied uitnodigen om met initiatieven en ideeën te komen die passen binnen de koers van dat deelgebied.

Projectwebsite

Op de projectwebsite www.programmavpo.nl is meer informatie te vinden over het programma. De website wordt regelmatig bijgewerkt met actuele informatie.

Documenten