Structuurvisie Functieverandering 2017

Doel structuurvisie

In 2016 is discussie ontstaan over de uitvoeringspraktijk van het beleid Vrijkomende agrarische bebouwing (ook wel VAB-beleid). Dit beleid is gericht op de kleinere agrarische erven, terwijl de verwachting is dat grotere bedrijven vrij komen en hun functie gaan verliezen. Dit was voor de gemeenteraad aanleiding om een nieuw beleidskader voor functieverandering naar wonen te wensen. Daarom is een nieuw beleid opgesteld: de beleidsnotitie Functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Oldebroek 2017; functieverandering naar wonen.

Opbouw structuurvisie

De beleidsnotitie maakt onderdeel uit van het gemeentelijk functieveranderingsbeleid Vrijkomende agrarische bebouwing. Beleidsnotities over functieveranderingsbeleid zijn gebundeld in de Structuurvisie Functieverandering Oldebroek. In deel 1 van de beleidsnotitie Functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Oldebroek 2017 staat de aanleiding. Functieverandering naar wonen is aangemerkt als deel 2 van deze structuurvisie. Splitsing karakteristieke en monumentale boerderijen is vermeld in deel 3. Plattelandswoning staat in deel 4. De structuurvisie wordt herzien door toevoeging van deze beleidsnotitie. De structuurvisie is van toepassing op het gehele buitengebied van de gemeente Oldebroek.

Documenten structuurvisie

Bekijk de volgende documenten voor meer informatie over de structuurvisie:

Meer informatie

Voor meer informatie over de structuurvisie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 0525 63 82 00.