Structuurvisie Oldebroek 2030

In de Structuurvisie 2030 zet de gemeente de lijnen uit naar de toekomst. Het geeft voor het hele grondgebied van de gemeente een beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030. Denk hierbij aan het bouwen van woningen, het aanleggen van bedrijventerreinen, het treffen van voorzieningen op het gebied van recreatie, infrastructuur, windenergie, natuur, landschap en landbouw. Een structuurvisie is een plan op hoofdlijnen, het legt de richting niet in detail vast.

In de structuurvisie staat de gedachte centraal dat de gemeente Oldebroek haar eigen identiteit wil behouden. Oldebroek is een aantrekkelijke woongemeente met een prachtig buitengebied, wat we ook in 2030 nog willen zijn.  

Documenten structuurvisie

N.B. Een responsnota (de inspraak) maakt ook onderdeel uit van de structuurvisie. Door de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u die niet raadplegen via de website. Als u de responsnota wilt ontvangen, dan kunt u die bij de gemeente opvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Structuurvisie 2030 kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.