Woonprogramma gemeente Oldebroek

Om ons goed voor te bereiden op de woningbehoefte van onze (toekomstige) inwoners heeft de gemeente een Woonprogramma opgesteld. Dit is een vervolg op de Woonvisie van 2016-2020. In het Woonprogramma staat waar we gaan bouwen, wat voor soort woningen er moeten komen én voor wie. Het Woonprogramma is de basis voor gesprekken met woningcorporaties, zorgpartijen en ontwikkelaars om tot concrete (nieuwbouw) plannen te komen.

Planning

Op 31 augustus 2021 heeft het college van B&W het Woonprogramma behandeld en besloten om het ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Op 14 september 2021 staat het Woonprogramma op de agenda van de Raadscommissie Ruimtegebruik & Leefomgeving. Op 30 september 2021 wordt het Woonprogramma ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Documenten