Inclusie Agenda

Oldebroek wil een gemeente zijn waarin iedereen mee kan doen. Samen met een groep ervaringsdeskundige inwoners heeft de gemeente de Oldebroekse Inclusie Agenda opgesteld. Hierin staat hoe we de positie van inwoners met een beperking willen verbeteren. Een belangrijk doel is om belemmeringen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen weg te nemen. Zo kan iedere inwoner een zelfstandig en gelijkwaardig leven leiden. Maar nog liever voorkomen we deze belemmeringen.

In de komende jaren gaan we samen met ervaringsdeskundige inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, verenigingen, adviesraad en beleidsmedewerkers werken aan de doelen die in de Inclusie Agenda staan. Ons uiteindelijk doel? Dat we in 2026 geen Inclusie Agenda meer nodig hebben. Het is dan vanzelfsprekend dat in alle plannen rekening is gehouden met inwoners met een beperking.