Lokale wet- en regelgeving

In de verordeningen en beleidsregels staan verbindende voorschriften die gelden voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Oldebroek.

De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website www.overheid.nl.

Lokale wetten en regels op overheid.nl

Wat u moet weten

  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van B&W zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast en het college van B&W stelt beleidsregels vast.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Oldebroek maakt verordeningen en beleidsregels officieel bekend via www.officielebekendmakingen.nl. U kunt een regeling opzoeken in het Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Zie ook