Zelfbouw

Soms verkoopt de gemeente woningbouwkavels aan particulieren. Kopers kunnen hierop zelf een woning bouwen binnen de kaders die de gemeente stelt.

Individueel Particulier opdrachtgeverschap (IPO)

Bij individueel particulier opdrachtgeverschap koopt u als particulier een woningbouwkavel om vervolgens uw eigen woning te (laten) ontwerpen en bouwen. Op dit moment heeft de gemeente geen IPO kavels in de verkoop.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van locatieontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De toekomstige bewoners richten een vereniging of stichting op die als opdrachtgever optreedt. Door samen te bouwen met anderen, kunt u de kosten lager houden.

Er zijn op dit moment geen nieuw te starten CPO projecten. In de afgelopen jaren zijn er 3 CPO projecten gerealiseerd: CPO De Driehoek in Hattemerbroek, CPO locatie Roezemoes in Oosterwolde en CPO locatie Johan Friso school in Wezep.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over individueel of collectief particulier opdrachtgeverschap? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.