Toekomstbestendig Wonen Lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen. Deze lening vervangt de Duurzaamheidslening en de Blijverslening.

Momenteel geen nieuwe aanvragen mogelijk

Een nieuwe aanvraag indienen kan momenteel niet. Door onder andere de stijgende energieprijzen zijn er recentelijk veel meer aanvragen voor een lening gedaan. Hierdoor is er geen geld meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om extra budget beschikbaar te stellen de Toekomstbestendig Wonen Lening. Zodra u de lening weer kunt aanvragen, volgt er een bericht op onze website en in de huis-aan-huiskrant.

Subsidies via het Rijk

Via het Rijk zijn er ook leningen en subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van de woning, zoals de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) van het RVO en de Energiebespaarlening van het Warmtefonds. Via de subsidie- en financieringswijzer van de RVO vindt u eenvoudig de beschikbare maatregelen en kunt u deze aanvragen.

Een overzicht van alle subsidies vindt u op het subsidieoverzicht van Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe.

 

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen

 

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

 • Energiemaatregelen, zoals plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de woning etc.
 • Ingrepen om uw woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift, realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.
 • Asbestsanering
 • Funderingsherstel

Bekijk de volledige lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden.

Verschillende soorten leningen

Er zijn verschillende soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is hangt af van uw situatie. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2019.

Consumptieve lening

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Maximaal € 50.000,- voor ‘nul op de meter’ woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming.
 • Rente 1,6%.
 • Geen afsluitkosten.
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m € 15.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 15001,- is 15 jaar.
 • Maximale leeftijd aanvragen is 75 jaar.
 • Annuïtaire lening.

Hypothecaire lening

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Looptijd bij een leenbedrag tot en met € 25.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 25.001,- is 20 jaar.
 • Rente 1,6% bij 10 jaar.
 • Rente 2,0% bij 20 jaar.
 • Afsluitkosten € 850,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Annuïtaire lening.

Verzilverlening

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken.
 • Looptijd 75 jaar.
 • Maximaal 40 jaar rentedragend.
 • Rente 1,7%.
 • Afsluitkosten € 500,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.  
 • De minimum leeftijd van beide aanvragers op het moment van aanvragen is 58 jaar. Er geldt geen maximum leeftijd.
 • Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Uw woning moet over ruim voldoende overwaarde beschikken, want deze moet voldoende zijn voor de leensom plus de rente.

Maatwerklening

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen.
 • Looptijd maximaal 30 jaar.
 • Rente 1,7%.
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Eerste 3 jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden.
 • Restschuldgarantie provincie / gemeente.
 • Alleen als u niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen.
 • Afsluitkosten € 950,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd.

Aanpak

 • U dient het aanvraagformulier in bij de gemeente Oldebroek.
 • Wij beoordelen binnen 8 weken of u en/of uw investeringsmaatregelen voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft vastgesteld.
 • Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u de lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • SVn voert een krediettoets uit.
 • Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van SVn. U ondertekent de offerte en stuurt deze retour aan SVn. De lening gaat direct in. In geval van een negatieve beoordeling ontvangt u een afwijzing van SVn.
 • De leningen worden verstrekt vanuit een bouwdepot. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in een keer op uw rekening gestort. De facturen dient u in bij SVn.

Advies over verduurzamen van uw woning

Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe is het onafhankelijke duurzaamheidsloket van de gemeente en u kunt hier terecht voor informatie en advies over het verduurzamen van woning, gebouw & tuin of het besparen van energie.

Subsidie kleine woningaanpassingen

Bent u ouder dan 55 jaar en overweegt u alleen een paar kleine aanpassingen in uw woning, dan kunt u bij Senioren Wezep Oldebroek een subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 500,- per woning. Kijk voor meer informatie op de website van SWO.

Meer informatie

Voor vragen over de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.