Energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De hoogte van de Energietoeslag 2023 in de gemeente Oldebroek is € 800,-. De hoogte van de energietoeslag kan per gemeente verschillen.

Automatische uitbetaling of op aanvraag?

Veel inwoners krijgen de Energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald. Dit geldt voor inwoners die:

  • Een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, AIO.
  • Bekend zijn binnen het gemeentelijke minimabeleid van de gemeente Oldebroek.
  • In 2022 de Energietoeslag hebben ontvangen en in 2023 nog steeds aan de voorwaarden voldoen.

Dit betekent dat deze inwoners geen aanvraag hoeven in te dienen voor het jaar 2023. De energietoeslag wordt uiterlijk eind december 2023 aan u uitbetaald. We werken er hard aan om de uitbetaling zo snel mogelijk te kunnen doen.

Bent u nog niet bij ons bekend? Dan kunt u tot en met 31 mei 2024 een aanvraag indienen.

Energietoeslag aanvragen

U kunt ook schriftelijk de energietoeslag aanvragen (pdf, 238kb).

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen maand lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld.
  • Bij deze regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen. 
  • U bent geen student of scholier. Studenten en scholieren die voldoen aan de voorwaarden krijgen de energietoeslag van DUO.

U hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten zijn gestegen. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Hoe zit het met de hoogte van de energietoeslag?

In 2022 hebben inwoners met een laag inkomen, en anderen die daarvoor in aanmerking kwamen, een energietoeslag ontvangen. De gemeente Oldebroek is er begin 2023 vanuit gegaan dat er opnieuw een eenmalige energietoeslag gegeven kon worden. Daarom heeft de gemeente begin 2023 een bedrag van € 500,- uitbetaald aan inwoners die in 2022 ook recht hadden op de eenmalige energietoeslag. Dit betrof een verhoging van de energietoeslag van het jaar 2022. Op 3 oktober 2023 is de wet Energietoeslag 2023 inderdaad goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daardoor kan de gemeente Oldebroek in 2023 ook nog € 800,- energietoeslag gaan uitbetalen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de energietoeslag? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33 of via sociaalteam@oldebroek.nl.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt gewoon binnenlopen, de dienstverlening is gratis.