Energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag voor het jaar 2022 wordt verhoogd naar € 1.800,-. Alle huishoudens die de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2022 toegekend hebben gekregen, ontvangen voor 1 april 2023 de nabetaling van € 500,-. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Aanvragen voor het jaar 2022 is niet meer mogelijk.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag voor het jaar 2023 wordt vastgesteld op € 800,-. Gemeenten mogen niet aan de slag met de aanvragen en uitkering van de energietoeslag voordat de Wet energietoeslag 2023 in werking is getreden. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. Veel inwoners krijgen de Energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald. Dit geldt voor inwoners die:

  • een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, AIO;
  • bekend zijn binnen het gemeentelijke minimabeleid van de gemeente Oldebroek;
  • in 2022 de Energietoeslag hebben ontvangen en in 2023 nog steeds aan de voorwaarden voldoen.

Dat betekent dat deze inwoners geen aanvraag hoeven in te dienen voor het jaar 2023. De energietoeslag wordt uiterlijk op 1 juli 2023 betaald. Bent u nog niet bij ons bekend? Dan kunt een aanvraag indienen. Er komt zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier online als de wet is ingevoerd.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen maand lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld.
  • Bij deze regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen. 
  • U heeft deze eenmalige energietoeslag over 2022 nog niet eerder ontvangen.
  • U bent geen student of scholier.

U hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten zijn gestegen. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Per huishouden wordt de kostendelersnorm toegepast. Dit betekent dat het inkomen van personen van 27 jaar of ouder die in dezelfde woning als de aanvrager wonen meetelt. Er zijn een aantal uitzonderingen hierop, die staan in artikel 19a Participatiewet.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Energietoeslag of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33 of via sociaalteam@oldebroek.nl.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt gewoon binnenlopen, de dienstverlening is gratis.