Nieuwsbrief Ondernemers - maart 2023

Lees hier de nieuwsbrief 'Van en voor ondernemers' van maart 2023.

Voorwoord Liesbeth Vos – van de Weg

Voor u ligt alweer de derde editie van de nieuwsbrief van en voor ondernemers. Dat is mooi werk! Van zowel mijn collega’s als van u. Bedankt voor uw inzet! Begin februari hebben we op economisch gebied twee grote stappen gezet. Op 8 februari tekenden we samen met alle betrokken partijen de Lokaal Economische Agenda. Een mooi resultaat van een zorgvuldig en goed proces. Mooi om te zien dat er ondanks een gezonde concurrentie tussen ondernemers de wil is om samen te werken. Ook dat doen we samen, Oldebroek voor mekaar!

Diezelfde dag lanceerden we het digitale ondernemersloket – een directe toegankelijke ingang voor ondernemers op oldebroek.nl/ondernemen. Alle relevante informatie voor ondernemers in de gemeente Oldebroek, of ondernemers die zich willen vestigen in de gemeente, is nu gebundeld en te vinden via dit digitale loket. Een mooie manier om u snel en gemakkelijk te helpen. Korte lijntjes en zo persoonlijk als we kunnen. U kunt hier direct contact opnemen met de accountmanagers. Doe dat ook vooral, ze staan voor u klaar. Kortom, weer voldoende informatie in deze nieuwsbrief. Ik wens u veel leesplezier!

Liesbeth Vos – van de Weg

Zakelijke agenda

 • 21 maart – 2 oktober 2023
  Aanvragen TEK Regeling
 • 20 mei 2023
  Spring Fair, Zuiderzeestraatweg 413 in Wezep, in de tuin van ’t Koetshuis
 • 24 mei 2023
  BKO Ontbijt, alleen toegankelijk voor leden BKO
 • 19 juni 2023
  BKO Zomerborrel, alleen toegankelijk voor leden BKO
 • 5 juli 2023
  Broekermarkt

Deze nieuwsbrief maken we samen

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de vele ontwikkelingen die we met elkaar doormaken. Heeft u suggesties voor onderwerpen in deze nieuwsbrief? Deze horen we graag! Mail naar ondernemers@oldebroek.nl.

Ontvangt u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks van de gemeente Oldebroek? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via ondernemers@oldebroek.nl. Behoefte aan meer informatie? Kijk ook eens op www.oldebroek.nl/ondernemen. Hier vindt u alle informatie die voor u als ondernemer relevant is.

Win - Win

Helpt u Marjan aan een baan? Dan bent u een zeer gemotiveerde medewerker rijker. Zij blij, u blij! Wij stellen graag aan u voor:

 • Branche: Dienstverlening
 • Voornaam: Marjan
 • Gewenste functie(s): Receptioniste, baliemedewerkster, gastvrouw in combinatie met telefonisch klantcontact
 • Beschikbare uren per week: 28 – 32 uur
 • Beschikbaarheid: dagen in overleg
 • Opleidingsniveau: MBO 4
 • Woonplaats: Wezep

Motivatie

Marjan is een dame met humor die goed functioneert in een no-nonsense bedrijf. Zij staat haar mannetje en is een echte doorzetter. Zij heeft de laatste jaren werkervaring opgedaan in een klantcontact functie met een verkoop component en heeft geleerd dat daar niet haar hart ligt.

Marjan heeft passie voor het helpen van mensen. Zij heeft daarbij het geduld om iedereen met een luisterend oor bij te staan, ook als het even wat meer tijd kost. Haar eigen grenzen en die van de klus houdt zij hierbij echter in het oog. Een receptiefunctie in een omgeving met oudere “klanten” zou voor haar bijvoorbeeld heel passend zijn. Met Marjan in je team krijg je er een loyale teamspeler bij die ook zelfstandig een project kan draaien.

Marjan blijft thuis voor de Formule 1, maar trekt er als het even kan ook graag op uit naar het buitenland.

Wilt u graag kennismaken met Marjan? Neem dan contact met op Frank Lenferink, Accountmanager Werkgevers- en Werkzoekendendienstverlening: flenferink@oldebroek.nl, 06 55 55 18 24.

Samenwerking ondernemers en gemeente bekrachtigd met handtekening en lancering Ondernemersloket

Op woensdagmiddag 8 februari is in de raadzaal van het gemeentehuis de Lokaal Economische Agenda Oldebroek met als titel ‘Aan ondernemers de ruimte!’ ondertekend. Met deze agenda geven de gemeente Oldebroek en de lokale ondernemers aan hoe zij samen de uitdagingen in de komende jaren aangaan.
Ook werd deze middag het digitaal ondernemersloket gelanceerd: een direct toegankelijke ingang voor ondernemers op www.oldebroek.nl.

Ondertekening lokale economische agenda 1

College van B&W op werkbezoek bij van Werven Infra & Recycling

Op dinsdag 21 februari 2023 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan Van Werven Infra & Recycling. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd door Wilfred van Werven over het familiebedrijf.

Het bezoek vond plaats op de locatie aan de Verlengde Looweg in Oldebroek. Na een gesprek over onder meer de energietransitie en de grondstoffentransitie kreeg het college een inkijk op de locatie aan de Verlengde Looweg.

College van B&W bezoekt Van Werven Infra & Recycling

College op bezoek in uw bedrijf?

Het college van Oldebroek gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen. Voor het college is dit een goede manier om kennis te maken, actuele ontwikkelingen te bespreken en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. Voor ondernemers is het een mooie gelegenheid om hun bedrijf te laten zien en eventuele wensen of ideeën aan het gemeentebestuur mee te geven. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in een bezoek van het college kunnen zich melden. Dit kan via Bram Horst, Accountmanager Ondernemers: bhorst@oldebroek.nl.

Bedrijfsbezoeken Liesbeth Vos – Van de Weg

De afgelopen periode heeft de wethouder Economie Liesbeth Vos – van de Weg weer diverse bedrijfsbezoeken afgelegd. Op het H2O bedrijventerrein zijn Hallz, het Warme Huys, Roteg Racing en Qvatro bezocht. Mooie bezoeken waarbij de diversiteit aan ondernemers in de gemeente Oldebroek weer mooi naar voren is gekomen.
Wilt u wethouder Liesbeth Vos – van de Weg ook uw bedrijf laten zien? Neem contact op met ondernemers@oldebroek.nl.

Collage bedrijfsbezoeken Liesbeth

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dit heeft de Eerste Kamer op 14 maart 2023 definitief besloten.

Wethouder Ben Engberts, in de gemeente Oldebroek verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet: "De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur."

Sneller duidelijkheid

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem eens een kijkje op oldebroek.nl/omgevingswet. Na de zomervakantie starten we vanuit de gemeente met een voorlichtingscampagne over wat deze wet betekent ondernemers en inwoners. We haken hiervoor aan bij campagnes van de Rijksoverheid. Wordt vervolgd dus!

Zoekgebied nieuw bedrijventerrein Zuiderzeestraatweg

De gemeente wil ondernemers een goed ondernemersklimaat bieden. Hiervoor zijn locaties nodig waar in de toekomst nieuwe bedrijven kunnen worden gebouwd.

Omdat alleen bouwen binnen bestaand bebouwd gebied niet genoeg is voor de lange termijn, heeft het college besloten om een gebied aan de Zuiderzeestraatweg aan te wijzen als zoekgebied voor een nieuw bedrijventerrein aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Broeklanden. Het gaat om het gebied tussen Oldebroek en Elburg, ten noorden van de Zuiderzeestraatweg en ten oosten van het bedrijventerrein Broeklanden.

Er zijn nog geen concrete plannen, maar de gemeente heeft op de percelen op eerdergenoemde plek wel alvast een voorkeursrecht gevestigd. Eind februari konden belangstellenden tijdens twee informatiebijeenkomsten vragen stellen en met de gemeente in gesprek gaan. De gemeenteraad neemt op 20 april 2023 een definitief besluit over dit onderwerp. Als de raad positief besluit, is het opstellen van een visie de volgende stap.

Vooruitlopend daarop zijn wij al wel benieuwd of u interesse heeft om uw bedrijf in de toekomst mogelijk op deze nieuwe plek te vestigen. U kunt dit laten weten aan Bram Horst. Waar nodig en wenselijk plant Bram dan een afspraak met u in om hierover alvast eens van gedachten te wisselen.

Overeenkomst bouw Warmtekrachtstraat

Op het H2O bedrijventerrein start binnenkort de bouw van het BVG – het bedrijfsverzamelgebouw de Middeldijk aan de Warmtekrachtstraat. Op vrijdag 27 januari zijn na een intensief maar heel positief proces de aannemingsovereenkomsten getekend tussen de vijf vestigende bedrijven, Atlant Bouwdiensten, Prins Bouw en Aalberts Elektro. De oplevering van het BVG is in december 2023 gepland.

Warmtekrachtstraat met betrokken partijen

Sluiting Schoen-Dorado

Schoen-Dorado in Wezep sluit haar deuren. De schoenenzaak is bijna 20 jaar gevestigd in Wezep en eigenaar Fred Niezink heeft besloten te stoppen met de winkel. Wethouder economie Liesbeth Vos – van de Weg wilde de ondernemer bedanken voor de periode dat hij in Wezep actief geweest is met zijn schoenenzaak. Wethouder Vos – van de Weg had een bos bloemen meegenomen voor de ondernemer maar ook voor hun trouwe personeelslid.

Foto Schoen - Dorado

Parkmanagement van start op bedrijventerrein De Voskuil te Wezep

Ondernemers in Oldebroek, gemeente Oldebroek, Bedrijvenkring Oldebroek en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen voor een succesvoller bedrijventerrein De Voskuil in Wezep. De partijen gaan parkmanagement opstarten. Harry Hollander en Jankees Klapwijk zijn de trekkers van deze samenwerking. Harry Hollander krijgt de functie van parkmanager voor een aantal uur per week.
Dit is mede mogelijk door de verkregen subsidie van provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Oldebroek. Harry Hollander werkt samen met Jankees Klapwijk die zijn ervaring als parkmanager op bedrijvenpark H2O inbrengt.

Doelstelling van het Parkmanagement is behoud van de kwaliteit van het bedrijventerrein. Dit resulteert in de volgende doelen:

 • Het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke acties in het kader van een schoon, veilig en economisch aantrekkelijk bedrijventerrein De Voskuil;
 • Innovatieve methodes onderzoeken die ervoor moeten zorgen dat de uitdagingen die de energie transitie ons biedt niet leidt tot stagnatie bij bedrijven;
 • Het behartigen van gezamenlijke belangen bij de overheid en overige instanties;
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
 • Efficiencyvoordelen door middel van collectieve inkoop;
 • Waardebehoud vastgoed door kwaliteit van de omgeving.

Gemeente Oldebroek, Ambassadeur van Starterscollectief Veluwe

Gemeente Oldebroek is voor de komende drie jaar ambassadeur van Stichting Starterscollectief Veluwe. Onlangs bekrachtigde Liesbeth Vos – van de Weg, wethouder economie en sociaal domein, samen met Wendy de Haan en Edith Stegeman, bestuursleden van Starterscollectief Veluwe, dit met een handtekening in het gemeentehuis van Oldebroek.

Voor en door ondernemers

Door financiële steun van partners, vrienden van én ambassadeurs, zoals de gemeente Oldebroek, kan het Starterscollectief Veluwe startende ondernemers in de regio met elkaar verbinden, van elkaar laten leren en ze vooruit helpen. Het Starterscollectief Veluwe is voor en door ondernemers!

Netwerkavonden

Starterscollectief Veluwe organiseert zo’n acht netwerkavonden per jaar met verschillende thema’s die startende ondernemers aanspreken. Deze worden wisselend in de gemeenten op de Noord-Veluwe, die ambassadeur zijn, gehouden.

Ondertekening Starterscollectief

Upgrade jezelf

Bouwbedrijf Frank Wielink, Zorgboerderij ME Kids en Sonmema uit Hattemberbroek benutten Upgrade jezelf en ontvangen financiële toekenning uit Ontwikkelfonds.Bovengenoemde partijen maakten voor het omscholen en bijscholen van hun medewerkers gebruik van de mogelijkheden van Upgrade Jezelf, onderdeel van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Upgrade Jezelf is speciaal in het leven geroepen om werkgevers, werknemers en ZZP’ers financieel te ondersteunen om meer uit zichzelf of uit hun bedrijf te halen door te investeren in mensen.

Liesbeth Vos – van de Weg: ‘’Upgrade jezelf biedt ondernemers, werkzoekenden, werkgevers en werknemers de kans om in zichzelf te investeren. Het is bedoeld als een steuntje in de rug, een mooie eerste stap. Het kan je zeker helpen om die nieuwe baan te ontdekken of om op de toekomstige ontwikkelingen in je vak in te spelen."

Bekijk de mogelijkheden

benieuwd of er kansen voor u of uw onderneming voor het oprapen liggen? Bekijk de mogelijkheden via upgradejezelfregiozwolle.nl of via groeivooruit.nl.

Nieuwe aansluiting Wezep/H2O op A28

U heeft er vast al over gelezen of ziet het als u over de A28 rijdt: er wordt gewerkt aan de nieuwe aansluiting op de A28! De provincie Gelderland werkt samen met de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28. Met deze nieuwe aansluiting wordt de kern van Wezep ontlast van vrachtverkeer, met als gevolg een grotere verkeersveiligheid, minder CO2 en minder geluid. De aansluiting met het bedrijventerrein H2O wordt daarnaast geoptimaliseerd. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid van de woonkern Wezep en de ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2024
gereed.

Meer informatie

De provincie en de aannemer zorgen er samen voor dat ondernemers, inwoners maar bijvoorbeeld ook verkeersdeelnemers goed geïnformeerd worden. Als gemeente benadrukken we ieder overleg met hen opnieuw dat we veel waarde hechten aan heldere en tijdige communicatie. Op de website van de provincie Gelderland vindt u meer informatie over de werkzaamheden. U kunt ook de BouwApp installeren. U kunt de BouwApp ook gratis downloaden in de appstore (Google, Apple of Windows). U herkent de BouwApp aan het plaatje met een gele helm. Heeft u de app geïnstalleerd? Ga dan naar ‘Ontdek’, zoek op ‘Wezep/H2O’, selecteer het project ‘Nieuwe aansluiting Wezep/H2O op de A28’ en klik op volgen.

A28

Bestemmingsplan Entreelocatie H2O

We zijn begonnen met de voorbereidingen van het bestemmingsplan voor de Entreelocatie H2O in Wezep: de plek van het huidige talud van de Voskuilerdijk, tegen de rand van Bedrijvenpark H2O. Deze locatie is straks, als de nieuwe afrit op de A28 gerealiseerd is, prominent zichtbaar en vanaf dan het visitekaartje voor de nieuwe entree van Wezep en Bedrijvenpark H2O.
Vorig jaar heeft het college de visie voor de Entreelocatie H2O vastgesteld. De raad heeft hier op 2 juni 2022 mee ingestemd. De visie is geen concreet plan, maar geeft de kaders en ambities weer die in het bestemmingsplan worden uitgewerkt.

Van visie naar bestemmingsplan

De bedoeling is om op de Entreelocatie H2O de nieuwe carpoolplaats en twee bedrijfskavels te realiseren. Het type bedrijvigheid, de bouwhoogte en de uitstraling van de gebouwen op deze bedrijfskavels zijn anders dan in het omliggende gebied. De kaders en ambities hiervoor zijn beschreven in de visie.

Op 23 maart hebben we aan bewoners en ondernemers die in de nabijheid van de Entreelocatie H2O wonen of werken de kaders en ambities én het proces rondom het opstellen van het bestemmingsplan toegelicht. De opmerkingen, vragen en zorgen van ondernemers en inwoners zijn voor ons belangrijke informatie voor het verder uitwerken van het bestemmingsplan.

Aanvragen tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

Aanvraag indienen

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. Kijk voor meer informatie op de website van rvo.

Wat hebben we nodig voor een veilige, bereikbare en leefbare gemeente?

De gemeente Oldebroek wil een gemeente zijn die veilig, bereikbaar en leefbaar is. Wij horen graag van u wat u daarin belangrijk vindt. Veilig op de fiets naar school kunnen, auto’s die minder hard rijden, meer oplaadpunten voor uw elektrische fiets of auto, meer parkeermogelijkheden en veilige oversteekplaatsen.
Dit is een greep uit dingen die bij u op kunnen komen wanneer u denkt aan verbeteringen voor verkeer en vervoer. Helpt u ons door de enquête in te vullen?

We zijn bezig met een nieuw verkeers- en vervoersplan en betrekken hierbij graag inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

In dit plan komt te staan hoe de gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft in de komende jaren. Welke verkeersmaatregelen hebben we dan nodig en hoe moeten de straten en wegen er uitzien?

Online enquête

Uw mening geven? Dan nodigen wij u graag uit onze online enquête in te vullen via oldebroek.nl/verkeersplan. Dit duurt 10 tot 15 minuten. Invullen kan tot en met donderdag 30 maart.
Onder de deelnemers verloten we 5 VVV-bonnen ter waarde van € 25,00.