Nieuwsbrief Ondernemers - oktober 2023

Lees hier de nieuwsbrief 'Van en voor ondernemers' van oktober 2023.

Na een prachtige nazomer, komt de herfst ons nu toch echt tegemoet. Een seizoen dat vaak gepaard gaat met veel (tegen-)wind. Misschien voor u wel hét moment om de wind door uw ondernemersplannen te laten waaien. Of om te kijken of u nog de juiste kennis hebt om toekomstbestendig te blijven met uw onderneming in een periode die vol staat van uitdagingen. Denk aan energietransitie, stikstofproblematiek en krapte op de arbeidsmarkt.

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u – als ondernemer van de gemeente Oldebroek – daarbij te helpen. We delen inspiratie en informatie en organiseren diverse bijeenkomsten zodat u elkaar (beter) kunt leren kennen en kennis kunt delen. Kunt sparren over hoe u dingen hetzelfde of juist anders aanpakt.

Maar ook in de regio Zwolle is er veel kennis te halen en zijn er mogelijkheden om uw kennis te delen. Ik denk bijvoorbeeld aan Kennispoort Regio Zwolle. Zij zijn er voor alle ondernemers in de regio en helpen bedrijven met onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies. Bijvoorbeeld met hulp bij het starten van een bedrijf, innoveren, internationaal zakendoen of bij het aanvragen van een lening of financiering. Ook kunnen ze hulp inschakelen van studenten, helpen met het uitwerken van duurzame ideeën en u in contact brengen met andere ondernemers via hun evenementen. Kortom: Kennispoort Regio Zwolle is er om u verder te helpen. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Met verschillende onderwerpen is er weer een nieuwsbrief ontstaan waar ik trots op ben en waarvan ik zeker weet dat u hem met plezier zult lezen. Maar ook waar u echt wat aan kunt hebben. Benut de kennis uit deze nieuwsbrief dan ook, dat is de oproep die ik graag naar u wil doen.

Liesbeth Vos - van de Weg

Wethouder Liesbeth Vos

Deze nieuwsbrief maken we samen

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de vele ontwikkelingen die we met elkaar doormaken. Heeft u suggesties voor onderwerpen in deze nieuwsbrief? Deze horen we graag! Mail naar ondernemers@oldebroek.nl.

Ontvangt u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks via de gemeente Oldebroek? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via ondernemers@oldebroek.nl. Kijk ook eens op www.oldebroek.nl/ondernemen. Hier vindt u alle informatie die voor u als ondernemer relevant is.

Zakelijke agenda

 • Vrijdag 17 november 2023: Ondernemersontbijt tijdens de Dag van de Ondernemer
 • Dinsdag 28 november: Overleg College B&W en BKO, OVO en OWH
 • Donderdag 7 december: Regio Zwolle congres
 • Dinsdag 12 december: BKO Wintercafé, alleen toegankelijk voor leden BKO

Steun voor ondernemers in nood

Ondernemers die door de bomen het bos niet meer zien, bij wie het water aan de lippen staat of die door betalingsproblemen van hun klanten zélf kopje onder dreigen te gaan. Deze situaties komen veel vaker voor dan we denken. Alleen, bijna niemand durft erover te praten, laat staan dat ze om hulp vragen. Francine Meijerink is onafhankelijk ‘ondernemersadviseur met specialisatie schuldhulpverleningsproblematiek’ in Regio Zwolle. Zij doorbreekt dit taboe én helpt ondernemers in nood weer vooruit.

Zij maakt zich hard voor ondernemers die hun situatie niet meer overzien en kampen met allerlei problemen, waaronder geldzorgen. ‘Achter de voordeur speelt vaak veel meer dan alleen een openstaande vordering. Problemen waar een ander geen weet van heeft. Namens Regio Zwolle mag ik ondernemers ondersteunen en weer op weg helpen. Ik ben voor alle partijen onafhankelijk. Voor ondernemers in de Regio Zwolle – van zzp’er tot grotere ondernemers – is deze hulp kosteloos.’

Meijerink kan ondernemers ook verwijzen naar de mogelijkheden die er in Regio Zwolle zijn. Ontwikkelfonds Regio Zwolle bijvoorbeeld, met cofinanciering voor het om-, her- en bijscholen van werkgevers en werknemers. Of Groei Vooruit, met subsidie voor individuen die een opleiding willen volgen. Ook kan Meijerink ondernemers koppelen aan professionals met specifieke expertise, uit één van de negen sectortafels van Regio Zwolle.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.regiozwolle.info/ondernemen of neem direct contact op met Francine Meijerink via fmeijerink@fmconnect.nl of 06 57 94 48 99.

Francine Meijerink van Regio Zwolle

Week van Duurzaamheid

Van 7 t/m 14 oktober is de jaarlijkse Week van Duurzaamheid in de regio Noord-Veluwe. In deze week besteden de gemeenten in de Noord-Veluwe – dus ook wij in de gemeente Oldebroek - extra veel aandacht aan duurzaamheid. Met diverse acties en activiteiten willen we onze inwoners prikkelen om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Meedoen

Natuurlijk organiseren we als gemeente verschillende activiteiten. Maar hoe leuk is het als u als ondernemer zélf inwoners kunt stimuleren om duurzame keuzes te maken? Bijvoorbeeld door een actie of activiteit te organiseren, een eigen duurzaam project te laten zien of te vertellen over een specifiek onderwerp. Alle ideeën zijn welkom en krijgen een podium op www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl. Geef uw activiteit door via het e-mailadres: communicatie@oldebroek.nl onder vermelding van Week van Duurzaamheid.

Noord-Veluwe in 1 dag schoon

Op woensdag 11 oktober 2023 neemt de gemeente Oldebroek het voortouw in een unieke challenge: "Noord Veluwe in 1 dag schoon". Samen met de gemeenten Harderwijk, Elburg en Nunspeet zetten we ons in voor een schonere toekomst. Het doel is de wijken van de gemeente schoner te maken dan ooit te voren. Duizenden scholieren, vrijwilligers en ook het bedrijfsleven zet zich in om dit doel na te streven.

Waarom zou uw bedrijf meedoen in Oldebroek?

Een schonere gemeente is aantrekkelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Een nette omgeving trekt meer klanten en zorgt voor een positieve uitstraling van uw bedrijf.

Hoe kunt u bijdragen in Oldebroek?

 • Zelf opruimen: Meld uw bedrijf aan en krijg een stukje van de gemeente Oldebroek toegewezen. Samen met uw medewerkers kunt u dit gebied in ongeveer 90 minuten schoonmaken. Wij zorgen voor de benodigde materialen en een online instructie.
 • Adopteer een gebied: Via de Rubbiz app kan iedereen die opruimt 0,11 euro verdienen per gemaakte foto van het gevonden zwerfafval. Dit bedrag gaat naar een goed doel naar keuze van de gebruiker. Door een gebied in de gemeente te adopteren, kan dit bedrag uit naam van uw bedrijf worden gedoneerd.
 • Meld uw bedrijf nu aan voor Oldebroek! Wilt u deel uitmaken van deze unieke uitdaging en bijdragen aan een schonere Oldebroek? Meld uw bedrijf dan nu aan. Samen maken we het verschil!

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort Regio Zwolle is er voor alle ondernemers in Regio Zwolle. Deze organisatie helpt bedrijven in Regio Zwolle innoveren, vernieuwend te ondernemen en met internationaal zakendoen. Een team van adviseurs geeft onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies. Kennispoort kan ondernemers kosteloos helpen, omdat het een stichting is. Kennispoort wordt gefinancierd door provincie Overijssel, de 22 gemeenten die Regio Zwolle vormen, verschillende onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners.

Waar kan Kennispoort u bij helpen?

Heeft u een vernieuwend of innovatief idee waar u werk van wilt maken? Zoekt u financiering voor uw product of dienst? Of mist u kennis of een netwerk die u nodig heeft om de volgende (internationale) stap te zetten? Kennispoort helpt u groeien!

Het netwerk van Kennispoort

Kennispoort is een netwerkorganisatie. De stichting legt verbindingen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Bovendien heeft Kennispoort samenwerkings- en financieringspartners die u verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaring. Kennispoort werkt ook nauw samen met andere nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor meer innovatie. Zo versterken we Regio Zwolle met elkaar.

Ondernemersverhaal uit Oldebroek

Bakkerij Schuld uit Oldebroek was een van de drie finalisten van de Innovatieprijs van Regio Zwolle 2023, dit is een initiatief van Kennispoort. Een innovatieve bakker? Jazeker! Jan-Aart schuld heeft de ambitie om met zijn bakkerij de eerste energieneutrale bakkerij van de toekomst te worden. Een hele klus, maar daar heeft hij iets op bedacht: een 8-trapsraket. Acht stappen om zijn doel te behalen. Een van deze onderdelen is de vacuümbaktechiek. Laat u inspireren door zijn verhaal.

Contact

Bent u (startende) ondernemer in Regio Zwolle en wilt u groeien? Of heeft u behoefte om te sparren? Neem contact met Kennispoort op via info@kennispoortregiozwolle.nl of 038 202 20 20. Wilt u meer weten over hoe deze organisatie u kan helpen? Ga dan naar kennispoortregiozwolle.nl.

Jan-Aart Schuld in zijn bakkerij

Week van Lezen en Schrijven

Van 8 tot 15 september was het de landelijke Week van Lezen en schrijven. Deze week stond in het teken van het vergroten van de bewustwording rondom laaggeletterdheid en het belang van kunnen lezen en schrijven in onze samenleving. Laaggeletterdheid is een probleem dat vaak verborgen blijft, maar het heeft een grote impact op het leven van veel mensen. Het niet goed kunnen lezen, schrijven en begrijpen van teksten belemmert niet alleen de persoonlijke ontwikkeling, maar ook de mogelijkheden op het gebied van werk, gezondheid en sociale interactie. Dit jaar is het ons doel om meer bewustwording bij werkgevers en werknemers te krijgen. Als gemeente vinden wij het belangrijk om laaggeletterdheid zoveel mogelijk te voorkomen en tegen te gaan. Dat doen we samen met de bibliotheek Noord Veluwe en veel betrokken inwoners en andere organisaties. Vanuit het lokale Taalpunt met enthousiaste taaldocenten en vrijwilligers geven we zoveel mogelijk mensen de kans om hun vaardigheden te verbeteren.

Aan de slag met taal op de werkvloer

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg biedt u als ondernemer, ook namens Bibliotheek Noord-Veluwe, een gereedschapskistje aan. Met de inhoud van dit kistje geven we u een kans om laaggeletterdheid (beter) bespreekbaar te maken in uw bedrijf en moedigen we uw medewerkers ook aan om hulp te zoeken. In het gereedschapskistje vindt u onder andere een scorekaart: hoe taalvriendelijk is uw bedrijf? Een Kletspot met vragen om het onderwerp bespreekbaar te maken, praktische tips en suggesties voor instanties en organisaties waar u terecht kunt voor ondersteuning.  

Gereedschapskistje aanvragen

Wilt u ook zo’n gereedschapskistje ontvangen? Neem dan contact op met Marije Spenkelink, medewerker gemeente Oldebroek, mail: MHarmsen@oldebroek.nl of tel. 0525 63 82 00.

Overhandiging gereedschapskistje Knipscheer door Liesbeth Vos Gereedschapskistje laaggeletterdheid

Wat verandert er met de nieuwe Omgevingswet?

Er zijn in Nederland veel regels over onze leefomgeving. Bijvoorbeeld over de toegestane bouwhoogte, het geluid en de kwaliteit van de bodem. Deze regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. Hierdoor zie je sneller welke regels van toepassing zijn in een woon- of werkomgeving. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2024. Ideeën en plannen worden aan dit soort regels getoetst. U krijgt er mee te maken als u iets wilt veranderen in de eigen leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van een huis of uw bedrijfspand.

Heeft de gemeente, provincie of het waterschap u al voor 1 januari een vergunning verleend? Dan blijft die gewoon geldig en hoeft u geen extra actie te ondernemen. De gemeente Oldebroek neemt sinds 11 september geen nieuwe verzoeken tot een bestemmingsplanherziening of bestemmingsplanwijziging in behandeling omdat een ontwerp hiervoor nog dit jaar ter inzage moet worden gelegd vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 wordt er een nieuw online loket - het Omgevingsloket – geopend voor het aanvragen van een vergunning, het doorgeven van aanvullende informatie of het doen van een melding. Gemeentelijke bestemmingsplannen worden per volgend jaar omgevormd tot een omgevingsplan. In dit plan treft u informatie aan over de bestemming van een bepaalde plek en de van hierop toepassing zijnde regels. Die kunnen bijvoorbeeld ook energie of duurzaamheid gelinkt zijn.

Minder wetten en regelingen

De Omgevingswet vergroot de mogelijkheden voor eigen initiatieven en participatie. Bij sommige vergunningaanvragen is participatie verplicht. Ook biedt deze wet mogelijkheden voor snellere besluitvorming en kortere procedures. Zo zijn er nu nog 26 wetten voor de leefomgeving en straks nog maar 1. Daarnaast levert de wet fors minder Algemene Maatregelen van Bestuur (4 in plaats van 60) en ministeriële regelingen (1 in plaats van 75) op.

Wkb

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) is voor wat betreft verbouwingen met een half jaar uitgesteld. De vermoedelijk nieuwe ingangsdatum is 1 juli 2024. De Wkb voor nieuwbouw wordt wel op 1 januari aanstaande ingevoerd.

Zie voor meer informatie over de Omgevingswet: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.

Koop of lease een snellader met subsidie

Sinds 4 september kunt u subsidie aanvragen voro de aanschaf van een DC-snellader met stationaire batterij. Een DC-snellader is een laadsysteem voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gelijkstroom tussen het laadsysteem en het voertuig. De omvormer die hierbij nodig is, bevindt zich buiten het voertuig. Een stationaire batterij is een systeem voor het opslaan en op een later tijdstip leveren van elektriciteit. Het gaat daarbij niet om batterijen in elektrische voer- of werktuigen. 

Meer informatie over de subsidie

Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl.

Gezondheid op de werkvloer

We weten allemaal: gezonde werknemers melden zich minder vaak ziek en presteren beter. In de jaarplannen van het lokaal preventieakkoord, die samen met de gemeente Oldebroek door 39 andere partijen is ondertekend, staan daarom afspraken om inwoners van de gemeente Oldebroek gezonder te maken. Dit willen we doen door in te zetten op een gezonde werkvloer bij bedrijven en hier met ondernemers over in gesprek te gaan. Dat kan over thema’s als voeding, bewegen, stoppen met roken of mentale gezondheid gaan.

Meedenken?

Bent u enthousiast en wilt u meedenken over gezondheid op de werkvloer? Neem dan contact op met Niels Rakhorst via nrakhorst@oldebroek.nl.

College op bezoek in uw bedrijf?

Het college van Oldebroek gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen. Voor het college is dit een goede manier om kennis te maken, actuele ontwikkelingen te bespreken en een indruk te krijgen van de bedrijfsvoering. Voor ondernemers is het een mooie gelegenheid om hun bedrijf te laten zien en eventuele wensen of ideeën aan het gemeentebestuur mee te geven. Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in een bezoek van het college kunnen zich melden. Dit kan via Bram Horst, Accountmanager Ondernemers: bhorst@oldebroek.nl.

Uitnodiging ondernemersontbijt

Namens het college van B&W nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn bij het ondernemersontbijt tijdens de Dag van de Ondernemer op vrijdag 17 november 2023. De gemeente Oldebroek waardeert haar ondernemers en wil u op deze dag bedanken voor uw inzet.

Wees welkom!

 • Wanneer: Vrijdag 17 november
 • Tijd: inloop vanaf 07.00 uur start: 07.30 uur, einde: 10.00 uur
 • Aanmelden: ondernemers@oldebroek.nl
 • Locatie: MFC Hart van Oosterwolde, Sint Nicolaasplein 15, Oosterwolde

Liesbeth Vos – van de Weg
namens College van B&W Oldebroek