Concept Subsidieregeling 2024

Het college van B&W heeft op dinsdag 28 mei het concept vastgesteld van de Subsidieregeling gemeente Oldebroek 2024. In deze regeling staat informatie over de diverse activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is.

De subsidieaanvragen voor 2025 worden mede beoordeeld aan de hand van de Subsidieregeling gemeente Oldebroek 2024.

Inzien

De Concept Subsidieregeling 2024 ligt tot en met 26 juni inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. De concept regeling is ook digitaal op te vragen via jdelpeche@oldebroek.nl.

Zienswijze indienen

Verenigingen en instellingen kunnen tot en met 26 juni een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Maak een afspraak met team Samenleving of stuur uw reactie per e-mail of post. Dit kan via 0525 63 82 00 of jdelpeche@oldebroek.nl

Meer informatie

Alle reacties worden meegenomen bij de definitieve vaststelling door het college. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Jay Delpeche via jdelpeche@oldebroek.nl.