Europarlementariërs: biedt mogelijkheden binnen Natura2000

Op dinsdag 28 mei hebben drie kandidaat Europarlementariërs een bezoek gebracht aan de Kop van de Veluwe. Zij namen in Hattem kennis van de samenleving-brede vraagstukken die er leven in dit gebied op het vlak van Natura2000, wonen en mobiliteit, waaronder de A28.

Voorzitter Jan Nathan Rozendaal is blij met de belangstelling die de kandidaat Europarlementariërs hebben getoond voor de verschillende onderwerpen. Het bezoek staat ook in het teken van de verkiezingen van 6 juni 2024 voor het Europees Parlement. 

Natura 2100

Eén van de grote opgaven in de komende jaren betreft het zorgen voor voldoende woningen, op de juiste plek. Het beleid hiervoor is ‘water-bodem’ sturend. Dit betekent dat niet alles kan. Daarbij speelt dat juist op de Noord-Veluwe veel gebieden Natura2000 gebieden zijn. Jan Nathan Rozendaal vertelt hierover: “Onze boodschap aan Europa luidt: biedt meer mogelijkheden dan er nu zijn. Wij noemen dit Natura2100. Wij stellen voor te kunnen schuiven, wisselen of compenseren. Dan zou je bijvoorbeeld drogere gronden kunnen bestemmen voor het bouwen van woningen en die uitruilen tegen nattere gronden voor natuur. Wij denken dat we op die manier in goede harmonie met de natuurlijke omgeving kunnen wonen en werken.” 

Opgave mobiliteit

Een andere grote opgave blijft het bereikbaar houden van Regio Zwolle en de Noord-Veluwe. De A28 is een economische levensader die dreigt dicht te slibben. Iedere dag zijn er tijdens de spits opstoppingen en files. 

“Daarom zetten we onder meer in op het aanleggen van speciale overstappunten voor het openbaar vervoer: de zogenoemde Hubs. NS station ’t Harde vormt één van die Hubs. We werken aan een plan dat voorziet in de verplaatsing van het huidige station naar de andere kant van de Eperweg. Het is onze overtuiging dat we met deze plannen een goede bedrage kunnen leveren aan het bereikbaar houden van de Noord-Veluwe en het gebied rond Zwolle”, aldus Jan Nathan Rozendaal, voorzitter van de Kop van de Veluwe en burgemeester van Elburg. 

De drie kandidaat Europarlementariërs waren onder de indruk van de rondleiding. Een speciaal moment betrof de bezichtiging van de nieuwe aansluiting op de A28 bij H2O. Provincie Gelderland stelde destijds als randvoorwaarde bij de financiering van de nieuwe aansluiting dat de gemeenten de mogelijkheden van samenwerking zouden onderzoeken. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Kop van de Veluwe. 
 

De kandidaat Europarlementariërs laten zich ter plekke op station ’t Harde informeren door Otto Cazemier, programmamanager Noord-Veluwe Bereikbaar. Van links naar rechts: kandidaat Europarlementariër Lourens van Bruchem (SGP); Jan Nathan Rozendaal, voorzitter Kop van de Veluwe en burgemeester van Elburg; kandidaat Europarlementariër Martine Wursten (CU); Otto Cazemier, programmamanager Noord-Veluwe Bereikbaar; Jean-Paul Lamers, communicatieadviseur; kandidaat Europarlementariër Raquel Garcia Hermida (D66).